1. Tôi là khách hàng cá nhân, tôi có được tiếp cận vay vốn tại Quỹ không?

Theo quy định về đối tượng cho vay tại Quỹ, Bên vay vốn (chủ đầu tư) là các tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Do đó, trường hợp khách hàng là cá nhân thì không thuộc đối tượng vay vốn tại Quỹ.

2. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư và muốn tiếp cận vốn vay tại Quỹ thì thủ tục vay vốn thế nào, vui lòng hướng dẫn cụ thể?

Trường hợp có nhu cầu vay vốn tại Quỹ, Quý khách hàng có thể truy cập đường link sau để hiểu rõ về chính sách, đối tượng, lãi suất, trình tự và thủ tục vay vốn tại Quỹ:

www.ddif.com.vn/ddif-cho-vay-dau-tu/

 – Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch và NCPT của Quỹ để được hướng dẫn, tư vấn cụ thể về hồ sơ, thủ tục cho vay đầu tư. Cụ thể:

  • Điện thoại: 0236.3.888.744
  • Địa chỉ: Số 18 Yên Bái, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

3. Lãi suất cho vay của Quỹ là bao nhiêu? Làm sao để doanh nghiệp có thể được xem xét giảm lãi suất hoặc hỗ trợ lãi suất?

– Lãi suất của Quỹ chia làm 3 nhóm như sau:

+ Nhóm 1: 7%/năm

+ Nhóm 2: 7,5%/năm

+ Nhóm 3: 8%/năm.

Quý khách hàng vui lòng truy cập theo địa chỉ sau để biết thêm về đối tượng áp dụng theo từng nhóm lãi suất cụ thể.

www.ddif.com.vn/ddif-cho-vay-dau-tu/

– Về việc giảm hoặc hỗ trợ lãi suất:

+ Theo quy định, lãi suất cho vay của Quỹ không được thấp hơn mức lãi suất cho vay tối thiểu do UBND thành phố quyết định. Hiện nay mức thấp nhất là 7%/năm. Trong trường hợp UBND thành phố quyết định lãi suất cho vay, nếu UBND thành phố quyết định cho vay với lãi suất thấp hơn mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ thì UBND thành phố chịu trách nhiệm cấp bù phần chênh lệch giữa mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ và lãi suất chỉ định cho vay đối với dự án đó.

+ Hiện nay, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND ngày 12/9/2018 về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn đầu tư các dự án phát triển kinh tế – xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố, theo đó, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế tập thể trong nước có dự án đầu tư thuộc một số lĩnh vực đầu tư theo danh mục quy định tại Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND sẽ được hỗ trợ 50-100% lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng, bao gồm cả Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng.

Chi tiết vui lòng tham khảo toàn văn Nghị quyết 149/2018/NQ-HĐND để biết thêm về điều kiện, đối tượng, lĩnh vực, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ…

4. Khi vay vốn tại Quỹ, dự án của doanh nghiệp được Quỹ xem xét thời gian vay vốn và ân hạn như thế nào?

Đối với một khoản vay cụ thể của Quý khách hàng, Quỹ (Bên vay vốn) xem xét thời gian cho vay và thời gian ân hạn như sau:

– Thời gian vay vốn của dự án: tối đa là 15 năm, được xem xét dựa trên khả năng hoàn vốn của dự án cho vay đầu tư, khả năng trả nợ của quý khách hàng (bên vay vốn).  Trường hợp đặc biệt cho vay trên 15 năm sẽ do UBND thành phố quyết định.

– Thời gian ân hạn: Thời gian ân hạn của dự án được xem xét trên cơ sở dòng tiền của dự án, thường xem xét trên thời gian thi công xây dựng của dự án. Trong thời gian ân hạn, bên vay vốn chưa trả nợ gốc vốn vay nhưng phải trả nợ lãi vay.

5. Khi vay vốn tại Quỹ, doanh nghiệp phải trả những khoản phí nào liên quan đến hoạt động cho vay?

– Khi vay vốn tại Quỹ, khách hàng không trả các khoản phí liên quan đến hồ sơ thủ tục vay vốn, không trả phí thẩm định dự án.

Trường hợp khách hàng trả nợ trước hạn thì Quỹ có tính phí nhưng với tỉ lệ nhỏ, cụ thể: trường hợp Bên vay vốn trả nợ trước hạn không đảm bảo theo thời gian quy định (*), mức phí trả nợ trước hạn Bên vay vốn phải trả không quá 1% tính trên số tiền trả nợ trước hạn.

(*): Bên vay vốn được quyền trả nợ trước hạn khi đủ 2/3 thời hạn vay hoặc phải trả nợ trước hạn theo yêu cầu của Quỹ quy định trong Hợp đồng tín dụng. Trường hợp có nội dung phát sinh khác liên quan đến việc trả nợ trước hạn chưa quy định trong Hợp đồng tín dụng thì Quỹ và Bên vay vốn có thể thỏa thuận bằng văn bản để thống nhất.

Ngoài ra, trường hợp có phát sinh chi phí liên quan khác Quỹ sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng trong quá trình vay vốn tại Quỹ.

6. Doanh nghiệp được vay vốn bao nhiêu trong tổng mức đầu tư của dự án.

Theo quy định, mức cho vay của Quỹ đối với 01 dự án không quá 80% tổng vốn đầu tư của dự án. Đồng thời, giới hạn cho vay của Quỹ cũng quy định mức cho vay đối với một dự án không quá 20% vốn chủ sở hữu của Quỹ tại thời điểm thực hiện.

Trường hợp khách hàng có nhiều dự án vay vốn tại Quỹ thì giới hạn cho vay đối với 01 khách hàng không quá 25% vốn chủ sở hữu của Quỹ.

7. Để bảo đảm cho khoản vay thì doanh nghiệp được áp dụng các hình thức bảo đảm nào?

Để đảm bảo cho khoản vay, Quý khách hàng (bên vay vốn) có thể sử dụng một hoặc kết hợp các biện pháp bảo đảm tiền vay sau:

  1. Cầm cố tài sản của khách hàng, của bên thứ ba
  2. Thế chấp tài sản của khách hàng, của bên thứ ba
  3. Bảo lãnh của bên thứ ba

Biện pháp bảo đảm tiền vay khác theo quy định của pháp luật.  

8. Thời gian xử lý hồ sơ vay vốn tại Quỹ là bao lâu?

Đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Quỹ (đến 15% vốn chủ sở hữu của Quỹ),  thời gian xử lý hồ sơ là tối đa 30 ngày làm việc kể từ khi Quỹ tiếp nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn theo quy định.