CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH MỚI

Số hiệu văn bảnTrích yếuĐính kèm
79/2018/NĐ-CPQuy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợTải file
27/2018/NĐ-CPSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạngTải file
150/2016/NĐ-CPQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủTải file
2957/SNV-CCVCĐánh giá viên chức, công chức, người lao đông năm 2016Tải file
56/2015/NĐ-CPĐánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chứcTải file
1579/HD-SNVĐánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức và người lao động công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lýDownload
108/2016/NĐ-CPQuy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạngTải file
425/QĐ-ttgKế hoạch công tác của UBQG tìm kiếm cứu nạn 5 năm (2016-2020)Tải file
09/2015/QĐ-TTgBan hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một của liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phươngTải file
125/QĐ-BTTTTV/v ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2014Tải file
43/QĐ-BNVDanh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội Vụ năm 2014Tải file
25 /2014/TT-BTTTTQuy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phươngTải file