KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

          Thiếu vốn và khó tiếp cận nguồn vốn đang là khó khăn lớn ảnh hưởng hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Vì vậy, sự ra đời của Quỹ Bảo lãnh tín dụng DNNVV (gọi tắt là Quỹ BLTD) thời gian qua đã góp phần giúp các doanh nghiệp tại Đà Nẵng giải tỏa được phần nào “cơn khát” vốn. Tuy nhiên, Quỹ BLTD từ khi chính thức đi vào hoạt động từ năm 2014 đến nay còn gặp nhiều vướng mắc do quy định của Chính phủ, trong đó lớn nhất là yêu cầu có tài sản đảm bảo cho khoản bảo lãnh.

          Do đó, để có đầy đủ căn cứ, cơ sở báo cáo Chính phủ sửa đổi các quy định của pháp luật về bảo lãnh tín dụng cho DNNVV, “cởi trói” cho các Quỹ BLTD khi triển khai hoạt động bảo lãnh trong thời gian sắp tới, Vụ Tài chính các ngân hàng và Tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) phối hợp với Quỹ Bảo lãnh tín dụng Hàn Quốc (KODIT) thực hiện khảo sát hoạt động của Quỹ BLTD TP Đà Nẵng trong 02 ngày 16 và 17/02/2017. Thành phần buổi làm việc gồm có đại diện của Bộ Tài chính, chuyên gia đến từ KODIT, Hội đồng quản lý Quỹ BLTD TP Đà Nẵng, các Ngân hàng thương mại tham gia cho vay các DN có bảo lãnh tại Quỹ BLTD.

Hình: Đoàn Quỹ BLTD TPĐN và các NHTM tham gia thảo luận với Bộ tài chính

          Tại buổi làm việc, Quỹ BLTD TPĐN đã nêu lên các tồn tại, vướng mắc trong hoạt động của Quỹ như: theo quy định yêu cầu DN phải có tài sản đảm bảo cho khoản bảo lãnh, Quỹ không thể bảo lãnh theo các hình thức khác trong khi nhu cầu của DN rất nhiều, … Về phía các Ngân hàng thương mại có tham gia cho vay các DN có bảo lãnh tại Quỹ BLTD cũng trao đổi các khó khăn khi phối hợp trong công tác bảo lãnh tín dụng, quy trình trả nợ thay của Quỹ còn nhiều vướng mắc; hầu hết các Ngân hàng thương mại trên địa bàn ở cấp độ chi nhánh nên các hoạt động đều phải xin ý kiến của Hội sở nên các NHTM cũng đề nghị các cơ quan liên quan khi nghiên cứu các chính sách cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các Bộ, Ngân hàng Nhà nước để công tác triển khai tại các địa phương được thuận lợi.

Hình: Đoàn công tác Quỹ đầu tư và bảo lãnh Thừa thiên Huế cùng thảo luận

          Sau khi nghe các nội dung khó khăn trong hoạt động bảo lãnh tín dụng tại thành phố Đà Nẵng, chuyên gia đến từ KODIT đã có các chia sẻ các kinh nghiệm về BLTD tại Hàn Quốc trong những năm qua đồng thời cũng có các lời khuyên cho các đơn vị hoạt động bảo lãnh tín dụng theo thực tế tại Việt Nam. KODIT là tổ chức BLTD do Chính phủ Hàn Quốc cấp vốn để bảo lãnh cho các DNNVV. KODIT đã có bề dày 40 năm hoạt động, hoạt đông bảo lãnh chiếm 65% thị phần tại Hàn Quốc.

          Qua buổi làm việc, đại diện Vụ Tài chính các Ngân hàng và Tổ chức tài chính đã ghi nhận rất nhiều thông tin, tiếp thu các nội dung được trao đổi và sẽ có các tham mưu về thay đổi cơ chế chính sách lên Chính phủ để tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh hỗ trợ hoạt động bảo lãnh tín dụng phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG 

Liên kết website