GIẢI PHÁP NGUỒN VỐN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Ngày 25/3/2017, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo “Nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp” với đông đảo đại diện DNNVV khu vực thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam tham gia do Cục Phát triển doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là loại hình doanh nghiệp chiếm tỷ trọng và số lượng lớn nhất trong số các loại hình doanh nghiệp và sức tăng trưởng ấn tượng với tỷ lệ chiếm hơn 98%. Tính đến cuối năm 2016 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có hơn 18.000 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký‎ khoảng 90.000 tỷ đồng, tăng 1,7 lần về số lượng và gấp gần 13 lần về tổng vốn đăng ký so với năm 2011. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hiện nay, việc quan tâm đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước và đòi hỏi thực tiễn của đất nước.

Tuy nhiên DNNVV với đặc điểm mô hình kinh doanh đôi lúc còn tự phát, nhỏ lẻ, thiếu sự liên kết về kinh tế và kỹ thuật; trình độ quản lý và năng lực tài chính hạn chế, với thị trường nhỏ hẹp và khả năng cạnh tranh không cao, thiếu hoặc không có tài sản thế chấp để vay vốn khiến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa rất nhạy cảm trước những thay đổi của môi trường kinh tế, xã hội, khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng, vì thế không ít các DNNVV phải hoạt động cầm chừng, mất đi cơ hội phát triển;

Trong các năm gần đây cũng đã có không ít doanh nghiệp phải giải thể, phá sản hoặc tạm ngưng hoạt động do thiếu vốn trầm trọng, lại không được vay vốn ngân hàng. Thấu hiểu được các khó khăn của doanh nghiệp, tại Hội thảo cũng đã đưa ra các giải pháp, gói sản phẩm nhằm tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng cho DNNVV để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Về phía Quỹ Đầu tư phát triển TPĐN với chức năng và nhiệm vụ là cho vay đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, và Quỹ Bảo lãnh tín dụng DNNVV thành phố với chức năng bảo lãnh vay vốn cho DNNVV tại các tổ chức tín dụng, tại buổi Hội thảo, Ông Đoàn Ngọc Vui đại diện cho Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Bảo lãnh tín dụng thành phố đã đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiếp cận vốn vay của các doanh nghiệp, cụ thể:

- Về phía Quỹ:

+ Trong quá trình triển khai công tác cho vay, Quỹ luôn cố gắng tạo điều kiện thuận lợi nhất (tham mưu Lãnh đạo thành phố điều chỉnh giảm lãi suất theo hướng phù hợp với tình hình thị trường và ưu đãi cho doanh nghiệp, điều chỉnh giảm phí thẩm định, phí bảo lãnh để tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp,...) đồng thời nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, tinh gọn, linh hoạt hơn trong việc hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục vay vốn nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận nhanh nhất nguồn vốn tín dụng.

Hình: Ông Đoàn Ngọc Vui – Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển, Giám đốc Quỹ Bảo lãnh tín dụng phát biểu về các chương trình chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Hiện nay, Quỹ đang trình UBND thành phố xem xét, điều chỉnh lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ là 6%/năm, đồng thời dự kiến mức cho vay từ 6-7%/năm đối với từng lĩnh vực cụ thể theo quy định của UBND thành phố.

+ Tiếp tục kiến nghị với các cấp có thẩm quyền để xem xét tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với hoạt động Quỹ Bảo lãnh tín dụng để thực sự phát huy tác dụng là cầu nối giữa ngân hàng với các DNNVV, hỗ trợ cho những doanh nghiệp không thể tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng.

- Về phía doanh nghiệp: đề nghị chú trọng nâng cao công tác lập dự án đầu tư, tuân thủ tính chuẩn mực và các nguyên tắc trong công tác báo cáo tài chính, các văn bản pháp lý liên quan đến doanh nghiệp, thường xuyên cập nhật các chính sách mới quy định về thuế, kế toán do Nhà nước ban hành để thuận lợi hơn trong quá trình hoạt động.

Hy vọng trong thời gian sắp tới, Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ bảo lãnh tín dụng sẽ là một nơi đáng tin cậy để doanh nghiệp tìm đến, sự phát triển và thành công của cộng đồng doanh nghiệp chính là sự phát triển và thành công của thành công của chúng tôi –“Đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển”, chúng tôi ý thức và tôn trọng điều đó.

Hình: Đại diện các tổ chức hỗ trợ, tài trợ phát triển doanh nghiệp

PHÒNG ĐẦU TƯ & ỦY THÁC

Liên kết website