Hiện nay Quỹ Đầu tư phát triển TP Đà Nẵng đã và đang góp vốn đầu tư với 04 đơn vị sau: 

Công ty TNHH Massda Land 
- Tổng vốn đầu tư: 91.364 triệu đồng; trong đó, vốn Quỹ 35%, vốn Malaysia 65%.
- Hoạt động kinh doanh hiện nay của Công ty là cho thuê đất trong khu công nghiệp, đầu tư bất động sản và cung cấp một số dịch vụ như bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, dịch vụ điện, nước, viễn thông …

Công ty liên doanh dịch vụ Total
Công ty liên doanh Trung tâm dịch vụ Total Việt Nam 
- Tổng vốn đầu tư: 31.966 triệu đồng; trong đó, vốn Quỹ 40%, vốn Pháp 60%.
- Hoạt động của Công ty hiện nay là bán lẻ xăng, dầu và cung cấp dịch vụ rửa xe, cho thuê văn phòng.


Công ty TNHH Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng 
- Tổng vốn đầu tư: 1.950 triệu đồng; trong đó, Quỹ góp 60% vốn điều lệ, 40% vốn chủ sở hữu.
- Các hoạt động chính của Công ty:
+ Thẩm định giá;
+ Các dịch vụ tư vấn tài chính: bán đấu giá cổ phần; cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính; cung cấp thông tin và tư vấn về cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực tài chính, tài chính doanh nghiệp, tư vấn tài chính khác; tổ chức các buổi hội thảo; kiểm toán, thẩm định giá và đấu giá tài sản;
+ Xác định giá trị doanh nghiệp.

Công ty cổ phần Công nghệ phần mềm Đà Nẵng 

- Tổng vốn đầu tư: 15.000 triệu đồng; trong đó, Quỹ góp 20% vốn điều lệ.
- Các hoạt động kinh doanh của Công ty bao gồm: đào tạo nghề trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, quản trị doanh nghiệp; sản xuất và gia công sản phẩm phần mêm; cung cấp, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị viễn thông và tin học; tư vấn thiết kế, xây lắp các hệ thống thông tin; cung cấp các dịch vụ hạ tầng và công nghệ thông tin; kinh doanh các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng; quảng cáo thương mại, tổ chức sự kiện.

Liên kết website