Lịch công tác tuần 02 

Lịch công tác tuần 01 

Lịch công tác tuần 52 (Chủ tịch)

Lịch công tác tuần 51 (Chủ tịch).

Lịch công tác tuần 50 (Chủ tịch)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên kết website