Chi bộ, đoàn thểTin tức

Công đoàn Quỹ Đầu tư được khen thưởng là đơn vị điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020

By 03/07/2020 No Comments

Ngày 24 tháng 6 năm 2020, Công đoàn Viên chức thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến công chức, viên chức, lao động thành phố Đà Nẵng lần thứ II (2020 – 2025).

Tại hội nghị, Công đoàn Viên chức thành phố Đà Nẵng đã công nhận và khen thưởng 25 tập thể, 67 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước công chức, viên chức, lao động giai đoạn 2015 – 2020. Trong đó có 11 tập thể và 25 cá nhân được khen thưởng là điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu xuất sắc, Công đoàn Quỹ Đầu tư phát triển vinh dự được Công đoàn Viên chức thành phố Đà Nẵng khen thưởng là đơn vị điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Ảnh: Đ/c Đoàn Ngọc Vui – PGĐ, Chủ tịch Công đoàn Quỹ nhận biểu trưng điển hình tiên tiến tại Hội nghị

Trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020, Công đoàn Quỹ Đầu tư phát triển thành phố đã chủ động tham gia vào các quá trình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động, 04 năm liên tục từ năm 2015 đến năm 2018 được công nhận là công đoàn xuất sắc tiêu biểu, 03 năm được Công đoàn Viên chức thành phố tặng Giấy khen, năm 2017 được Liên đoàn Lao động thành phố tặng Bằng khen, năm 2018 được Liên đoàn Lao động thành phố tặng Cờ Thi đua xuất sắc.

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, Công đoàn Quỹ Đầu tư phát triển thành phố tin tưởng là dưới sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ, sự phối hợp, tạo điều kiện của Chính quyền, sự đoàn kết, nỗ lực của đoàn viên công đoàn, thời gian tới hoạt động của Công đoàn Quỹ sẽ có nhiều khởi sắc hơn nữa, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động ngày càng tốt hơn, tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động nâng cao chất lượng và hiệu quả tham mưu giải quyết công việc được giao góp phần vào sự phát triển của Quỹ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quỹ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra./.

Võ Thị Hông – PCT Công đoàn Quỹ