1. Đối tượng, lĩnh vực cho vay

 • Đối tượng cho vay: các dự án đầu tư thuộc danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ưu tiên phát triển của địa phương được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành hằng năm hoặc từng thời kỳ.
 • Lĩnh vực cho vay hiện hành: theo Quyết định số 5116/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ưu tiên phát triển của thành phố Đà Nẵng.

2. Điều kiện cho vay

Chủ đầu tư khi vay vốn tại Quỹ phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

 • Đã hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật.
 • Có phương án đầu tư khả thi, đảm bảo trả được nợ, lãi vay.
 • Có cam kết mua bảo hiểm đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc tại một đơn vị bảo hiểm được phép hoạt động tại Việt Nam.
 • Là các tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
 • Có khả năng tài chính để trả nợ (là khả năng về vốn, tài sản, các nguồn tài chính hợp pháp khác của chủ đầu tư).
 • Có biện pháp đảm bảo tiền vay theo quy định.

3. Giới hạn cho vay

 • Giới hạn cho vay đầu tư đối với một dự án không vượt quá 20% vốn chủ sở hữu của Quỹ tại thời điểm thực hiện và không vượt quá 80% tổng vốn đầu tư của dự án. Trường hợp Quỹ thực hiện đồng thời đầu tư trực tiếp và cho vay đối với một dự án thì tổng giới hạn đầu tư trực tiếp và cho vay không được vượt quá 30% vốn chủ sở hữu của Quỹ tại thời điểm thực hiện.
 • Tổng mức dư nợ cho vay đối với một khách hàng của Quỹ không được vượt quá 25% vốn chủ sở hữu của Quỹ.
 • Đối với dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của các nhà tài trợ Quốc tế có quy định về giới hạn cho vay khác với quy định của Quỹ thì thực hiện theo các quy định tại thỏa thuận đã ký kết với nhà tài trợ.

4. Thẩm quyền phê duyệt cho vay

 • Mức vốn cho vay đối vối một dự án đến 15% vốn chủ sở hữu của Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định
 • Mức vốn cho vay đối với dự án trên 15% vốn chủ sở hữu của Quỹ do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định
Empty section. Edit page to add content here.

1.Trình tự hồ sơ cho vay đầu tư
a) Phòng Kế hoạch và NCPT có trách nhiệm xúc tiến tìm kiếm dự án, tư vấn, hướng dẫn chủ đầu tư cung cấp hồ sơ dự án và lập các thủ tục vay vốn theo quy định. Trên cơ sở tiếp nhận các hồ sơ của chủ đầu tư, thực hiện tra cứu thông tin tín dụng (CIC) để chuyển phòng Thẩm định tiến hành công tác thẩm định.
b) Thẩm định dự án và trình phê duyệt cho vay
– Phòng Thẩm định tiếp nhận toàn bộ hồ sơ dự án do phòng Kế hoạch và NCPT chuyển sang, thu thập chứng thư thẩm định giá tài sản bảo đảm (bản chính) và tiến hành công tác thẩm định theo quy định, trình phê duyệt Báo cáo kết quả thẩm định. Trên cơ sở kết quả thẩm định, lập thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt cho vay.
– Trường hợp việc xem xét cho vay dự án đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của Quỹ: Căn cứ Tờ trình của Giám đốc Quỹ, Hội đồng quản lý sẽ xem xét và quyết định cho vay.
– Trường hợp việc xem xét cho vay dự án đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố: Căn cứ Tờ trình của Giám đốc Quỹ, Hội đồng quản lý cho ý kiến thông qua để Quỹ trình UBND thành phố quyết định cho vay.
c) Giải ngân vốn vay
– Phòng Tín dụng tiếp nhận toàn bộ hồ sơ dự án và kết quả thẩm định, phê duyệt cho vay do phòng Thẩm định chuyển sang, thu thập các hồ sơ tài sản thế chấp được quy định là bản chính và lập các thủ tục ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm tiền vay và các thủ tục liên quan, hướng dẫn chủ đầu tư cung cấp hồ sơ giải ngân, thu thập giấy phép thi công của dự án (nếu có) và hồ sơ của tài sản thế chấp hình thành trong tương lai của dự án sau khi tài sản đã hình thành. Thực hiện kiểm tra hồ sơ giải ngân trình Lãnh đạo Quỹ phê duyệt.
– Phòng Tài chính – Kế toán tiếp nhận hồ sơ từ phòng Tín dụng chuyển sang, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp hồ sơ giải ngân, lập thủ tục chuyển tiền cho đơn vị.
2.Danh mục hồ sơ cho vay đầu tư
Danh mục hồ sơ cho vay đầu tư gồm:
– Giấy đề nghị vay vốn
– Hồ sơ pháp lý bên vay vốn
– Hồ sơ pháp lý dự án
– Hồ sơ tài chính
– Hồ sơ bảo đảm tiền vay
– Hồ sơ giải ngân vốn vay
Các biểu mẫu tham khảo gồm:
– Công văn vay vốn
– Nghị quyết của Đại HĐCĐ/HĐQT/HĐTV về việc vay vốn tại Quỹ
– Giấy Ủy quyền
– Giấy đề nghị giải ngân
Các nội dung về trình tự và danh mục hồ sơ cho vay đầu tư được quy định tại Quyết định số 29/QĐ-QĐTPT ngày 18/4/2019 của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng.

 

 

Trong thời gian qua, Quỹ đã tập trung cho vay các dự án thuộc lĩnh vực phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội của Thành phố như: Hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, giao thông; y tế, giáo dục; nhà ở; cải tạo cấp, thoát nước…Một số dự án tiêu biểu tại Quỹ như sau:

 

Nâng công suất trạm biến áp 110kV An Đồn

Ngầm hóa hệ thống điện tuyến phố chuyên doanh Lê Duẩn

Đầu tư trạm 220kV Ngũ Hành Sơn và Đường dây 220kV Đà Nẵng

Nâng công suất nhà máy nước Cầu Đỏ

Trường mầm non Nốt nhạc xanh

Trường đại học Đông Á cơ sở 2

Khu chung cư Đại Địa Bảo

Xây dựng kho dược phẩm GSP, giai đoạn 1

Hạ tầng kỹ thuật KDC Phước Lý mở rộng

Xây dựng nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã Ba Huế

Nhà máy chế biến thủy sản số 2

Di dời xí nghiệp Săm lốp ô tô từ Bắc Mỹ An vào KCN Liên Chiểu

Nhà máy sản xuất thiết bị cơ khí chính xác

Đầu tư mở rộng Cảng Tiên Sa, giai đoạn 2

Trung tâm Logistic Bình Vinh tại Khu công nghiệp Hòa Cầm

Lãi suất hiện hành: thực hiện theo Quyết định số 26/QĐ-HĐQL ngày 23/6/2015Quyết định số 33/QĐ-HĐQL ngày 18/6/2018, cụ thể:

NhómLãi suấtCác dự án đầu tư
17%/nămCác dự án thuộc lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đặc biệt ưu tiên phát triển của thành phố
27,5%/nămCác dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của thành phố Đà Nẵng
38%/nămCác dự án thuộc lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội khác theo Quyết định của UBND thành phố

Ngoài ra, hiện nay Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng có ban hành Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 về việc quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn đề đầu tư các dự án phát triển kinh tế – xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong đó các tổ chức được xem xét hỗ trợ lãi suất là các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế tập thể trong nước vay vốn tại các tổ chức tài chính – tín dụng (bao gồm cả Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng).