Tin tứcTin tức

Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

By 16/06/2020 No Comments

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02 tháng 6 năm 2020 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 9 của Luật thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 như sau:

– Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);

– Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Như vậy, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế tăng 02 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc tăng 0,8 triệu đồng/tháng so với quy định cũ.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng nêu rõ, các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết này khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Việc điều chỉnh lần này được thực hiện trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trước dịch bệnh Covid-19 là một nỗ lực rất lớn của Quốc hội, Chính phủ, thể hiện tinh thần đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế của Bộ Tài chính trong việc đề xuất chính sách. Đồng thời, việc áp dụng mức giảm trừ mới cho kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 sẽ đảm bảo tính cập nhật của chính sách, kịp thời giảm nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế, góp phần nâng cao đời sống của người nộp thuế, tạo động lực khuyến khích lao động, kích thích tăng mức chi tiêu hộ gia đình, tăng tiêu dùng của xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Nghị quyết có hiệu lực từ 01/7/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

T.D- phòng Tài chính – kế toán