ĐOÀN THỂ

Công đoànĐoàn thểTin tứcTin tức

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2023

Thực hiện Luật dân chủ cơ sở ngày 10/11/2022 và Quy chế thực hiện dân chủ ở Quỹ Đầu tư phát triển thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 118/QĐ-QĐTPT ngày 11/12/2023. Ngày 19/01/2024, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị cán…
DDIF
23/01/2024
Công đoànĐoàn thểTin tức

Công đoàn Quỹ Đầu tư phát triển TP Đà Nẵng tổ chức trận bóng đá chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Viên chức thành phố tại Công văn số 83/CĐVC ngày 16/11/2023 về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố tại Công văn…
DDIF
06/12/2023
Công đoànĐoàn thểTin tứcTin tức

Công đoàn Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng tổ chức Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 năm 2023 và tuyên dương, tặng thưởng năm học 2022 – 2023

Hằng năm, cứ đến Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, trong mỗi chúng ta lại bồi hồi, xúc động nhớ lời thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trẻ em như búp trên cành Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”. Trẻ em là chủ nhân tương lai của…
DDIF
12/06/2023