Tin tức

Ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ vốn cho dự án di dời Công ty CP Nhựa Đà Nẵng

By 18/01/2021 No Comments

Ngày 23 tháng 12 năm 2020, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng và Công ty CP Nhựa Đà Nẵng đã ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ vốn cho Dự án di dời Công ty CP Nhựa Đà Nẵng với tổng giá trị khoản vay là 41 tỷ đồng, lãi suất 7,5%/năm trong thời hạn vay 10 năm, thời gian ân hạn 1 năm. Với tổng mức đầu tư của dự án trên 80 tỷ đồng, dự án được đầu tư trên diện tích 20.550m² tại Khu Công nghiệp Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng bao gồm 02 nhà xưởng sản xuất, khối văn phòng, nhà phục vụ công nhân và các công trình phụ trợ khác. Công trình dự kiến khởi công tháng 01/2021 và theo kế hoạch sẽ hoàn thành giải ngân 100% vốn vào cuối  năm 2021.

Dự án di dời Công ty CP Nhựa Đà Nẵng là một trong 05 dự án thuộc lĩnh vực di dời cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư tập trung theo chủ trương của UBND thành phố Đà Nẵng được Quỹ tài trợ vốn vay để thực hiện với tổng vốn tài trợ cho các dự án gần 200 tỷ đồng. Dự án sau khi hoàn thành đi vào hoạt động sẽ tạo thêm công ăn việc làm cho lao động, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Hình ảnh: Phối cảnh tổng thể công trình Dự án

          Diễm Trân