Trụ sở: Số 18 Yên Bái, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3.888.769
Fax : 0236.3.898.498
Email: ddif@danang.gov.vn