Để hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương, ngày 18 tháng 12 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định mới số 147/2020/NĐ-CP. Trong đó, có nhiều nội dung làm rõ hơn hoạt động của Quỹ ĐTPTĐP, đặc biệt là hướng dẫn về cách tính lãi suất cho vay tối thiểu. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 của Nghị định về lãi suất cho vay tối thiểu thì “Lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ đầu tư phát triển địa phương được xác định theo nguyên tắc không
Ngày 31/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 159/2020/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nghị định mới đã quy định cụ thể, bổ sung nhiều điểm mới và chi tiết hơn đối với việc đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu đối với người giữ chức danh, chức vụ và kiểm soát viên tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; đánh giá,
Thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP; Công văn số 171/CĐVC ngày 11/11/2020 của Công đoàn Viên chức thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn Công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. Ngày 14 tháng 01 năm 2021, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội
Ngày 23 tháng 12 năm 2020, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng và Công ty CP Nhựa Đà Nẵng đã ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ vốn cho Dự án di dời Công ty CP Nhựa Đà Nẵng với tổng giá trị khoản vay là 41 tỷ đồng, lãi suất 7,5%/năm trong thời hạn vay 10 năm, thời gian ân hạn 1 năm. Với tổng mức đầu tư của dự án trên 80 tỷ đồng, dự án được đầu tư trên diện tích 20.550m² tại Khu Công nghiệp Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng bao
Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của Đảng, của thành phố và tuổi trẻ; là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2020 với chủ đề “Tuổi trẻ Chi đoàn tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, mặc dù trong năm có nhiều biến động, thách thức do ảnh hưởng của tình hình thiên tai, dịch bệnh; tuy nhiên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên