Tin tứcTin tức

Trao đổi, nghiên cứu công tác nhận uỷ thác tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Nam

By 18/06/2020 No Comments

Ngày 11/6/2020, Đoàn công tác của Quỹ Đầu tư phát triển TP Đà Nẵng do ông Đoàn Ngọc Vui – Phó Giám đốc làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam nhằm trao đổi kinh nghiệm về nội dung nhận ủy thác các Quỹ tài chính tại địa phương.
Tại buổi làm việc, Quỹ ĐTPT Quảng Nam và Quỹ ĐTPT Đà Nẵng đã trao đổi tổng quan về tình hình hoạt động Quỹ ĐTPT Quảng Nam, trong đó đặc biệt là hoạt động nhận ủy thác tại đơn vị.

Theo Nghị quyết TW 6 (Khoá XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 27/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước, trong đó nhấn mạnh nội dung: yêu cầu các địa phương và các Quỹ tài chính ngoài ngân sách thực hiện rà soát, sắp xếp kiện toàn mô hình tổ chức và hoạt động của Quỹ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tinh giảm bộ máy nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật. Hiện nay, Quỹ ĐTPT tỉnh Quảng Nam đã nhận ủy thác quản lý hoạt động và nguồn vốn các Quỹ: Quỹ bảo lãnh tín dụng, Quỹ Hỗ trợ ngư dân và Quỹ Phát triển đất tỉnh Quảng Nam. Việc nhận ủy thác các Quỹ trên đến nay vẫn đang hoạt động tương đối hiệu quả. Hiện Quỹ ĐTPT Quảng Nam cho biết vẫn chưa gặp rủi ro nào trong hoạt động cho vay và thu hồi nợ. Hoạt động nhận ủy thác các Quỹ tài chính địa phương của Quỹ ĐTPT Quảng Nam cũng đã góp phần thực hiện tốt chủ trương trên của Trung ương.
Ngoài ra, hai bên đã thảo luận và bàn bạc các nội dung liên quan đến việc nhận ủy thác các Quỹ tài chính như: cơ sở pháp lý trong việc nhận ủy thác, hình thức nhận ủy thác, mức phí ủy thác, các rủi ro thường gặp và xử lý rủi ro khi gặp phải…

Ảnh: Quỹ ĐTPT tặng quà lưu niệm cho Quỹ ĐTPT Quảng Nam

 Với những kết quả đạt được của Quỹ ĐTPT Quảng Nam trong công tác nhận ủy thác, ông Đoàn Ngọc Vui cho biết: thông qua chuyến công tác lần này, Quỹ Đà Nẵng nhận được một số kinh nghiệm quý báu để tháo gỡ những khó khăn trong công tác tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền nhận uỷ thác các Quỹ tài chính ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phù hợp với thực tiễn./.

Nhật Hạ – Phòng Đầu tư & Ủy thác