Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuĐính kèm
91/2015/QH1324/11/2015Bộ luật Dân sự 2015Tải về
47/2010/QH1216/6/2010Luật Các tổ chức tín dụng 2010Tải về
17/2017/QH1420/11/2017Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụngTải về
68/2014/QH26/11/2014Luật Doanh nghiệp 2014Tải về
67/2014/QH1326/11/2014Luật Đầu tư 2014Tải về
83/2015/QH1325/6/2015Luật Ngân sách Nhà nước 2015Tải về
45/2013/QH 1329/11/2013Luật Đất đai 2013Tải về
65/2014/QH1325/11/2014Luật Nhà ở 2014Tải về
43/2019/QH1414/6/2019Luật Giáo dục 2019Tải về
08/2012/QH1318/6/2012Luật Giáo dục đại học 2012Tải về
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuĐính kèm
138/2007/NĐ-CP28/8/2007Về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phươngTải về
37/2013/NĐ-CP22/04/2013Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương Tải về
42/2014/TT-BTC8/4/2014Ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phươngTải về
28/2014/TT-BTC25/02/2014Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phươngTải về
209/2015/TT-BTC28/12/2015Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phươngTải về
45/2016/ TT-BLĐTBXH28/12/2016Ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phươngTải về
7977/QĐ-UBND9/10/2007Về việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà NẵngTải về
7498/QĐ-UBND21/10/2014V/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà NẵngTải về
8853/QĐ-UBND23/12/2016SĐ, BS 1 số điều tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 7498/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND thành phốTải về
5116/QĐ-UBND30/7/2014V/v lập danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của thành phố Đà NẵngTải về
4284/QĐ-UBND11/6/2015Quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà NẵngTải về
26/QĐ-HĐQL23/6/2015Quy định về lãi suất cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà NẵngTải về
32QĐ-HĐQL18/6/2018V/v SĐ, BS 1 số điều của Quyết định số 26/QĐ-HĐQL ngày 23/6/2015 Quy định về lãi suất cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà NẵngTải về
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuĐính kèm
241/QĐ-QĐTPT 7/10/2008Quy chế bảo vệ bí mật nhà nướcTải về
72/QĐ-QĐTPT26/02/2009Quy trình luân chuyển, lưu trữ và bảo quản chứng từTải về
174/QĐ-QĐTPT 6/04/2012Quy chế quản lý tạm thời phân phối thu nhập tăng thêm theo tiền lương năm 2012Tải về
435/QĐTPT-VP8/8/2012SĐ, BS Quy chế tạm thời phân phối thu nhập tăng thêm theo tiền lương năm 2012Tải về
503/QĐ-QĐTPT14/9/2012Quy định tạm thời về chế độ nhuận bút, phụ cấp đối với Trang thông tin điện tửTải về
293/QĐ-QĐTPT14/5/2013Quy định về quản lý hoạt động Trang thông tin điện tử (website) của QuỹTải về
647/QĐ-QĐTPT21/8/2014Quy chế quản lý, công tác văn thư lưu trữTải về
968/QĐ-QĐTPT24/11/2014Danh mục hồ sơ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp tại QuỹTải về
1133/QĐ-QĐTPT31/12/2014Quy chế chi tiêu nội bộTải về
1137/QĐ-QĐTPT31/12/2014Ban hành bảng thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệuTải về
33/QĐ-QĐTPT19/01/2015Quy trình thực hiện phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bốTải về
733/QĐ-QĐTPT22/7/2015Quy chế thực hiện dân chủTải về
818/QĐ-QĐTPT7/8/2015Quy định tạm thời về hồ sơ trình tự thủ tục thực
hiện cho vay hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó
khăn đẩy mạnh sản xuất kinh doanh theo phương
thức cấp hạn mức tín dụng
Tải về
1302/QĐ-QĐTPT11/12/2015Ban hành bộ tiêu chí kiểm tra hồ sơ của Tổ tiếp nhận hồ sơTải về
47/QĐ-QĐTPT19/01/2016Quy chế xét công nhận sáng kiếnTải về
1163/QĐ-QĐTPT30/11/2016Quy định thẩm định giá trị tài sản thế chấpTải về
253/QĐ-QĐTPT 20/3/2017Bãi bỏ Quyết định số 64/QĐ-QĐTPT (21/3/2008) Quy trình thẩm định dự ánTải về
365/QĐ-QĐTPT24/4/2017Quy chế đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người lao động QuỹTải về
1035/QĐ-QĐTPT 8/11/2017Sửa đổi, bổ sung QĐ số 365/QĐ-QĐTPT ngày 24/4/2017 của Giám đốc Quỹ về việc ban hành Quy chế đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người lao động QuỹTải về
1100/QĐ-QĐTPT 30/11/2017Bổ sung, sửa đổi một số nội dung tại Quyết định số 1163/QĐ-QĐTPT ngày 30/11/2016 về Quy trình thẩm định giá trị tài sản thế chấp tại Quỹ ĐTPT TPĐN Tải về
1180/QĐ-QĐTPT 27/12/2017Ban hành Quy định hồ sơ, trình tự thủ tục cho vay và giải ngân vốn vay tại Quỹ Tải về
25/QĐ-QĐTPT26/4/2018Ban hành Quy định quản lý, sử dụng hệ thống công nghệ thông tin tại QuỹTải về
73/QĐ-QĐTPT12/11/2018Quy định khuyến khích công tác xúc tiến dự án cho vay đầu tưTải về
29/QĐ-QĐTPT18/4/2019Quy định danh mục hồ sơ, trình tự cho vay đầu tư Tải về
55/QĐ-QĐTPT11/7/2019Thành lập lại Ban phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố Tải về
87/QĐ-QĐTPT 16/10/2019V/v ban hành Hướng dẫn thủ tục, chứng từ để thanh toán các khoản chi phí ngoài lương tại QuỹTải về