Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuĐính kèm
16/2023/TT-BTC17/3/2023Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủTải về
02/2023/TT-BXD03/3/2023Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựngTải về
13/2023/TT-BTC28/02/2023Hướng dẫn thi hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 nâm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chínhTải về
10/2023/NĐ-CP03/4/2023Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đaiTải về
25-HD/BCĐTW01/08/2022Hướng dẫn một số nội dung về phòng, chống tiêu cựcTải về
53/2022/NĐ-CP01/10/2022Quy định chi tiết 1 số điều của Luật An ninh mạngTải về
59/2022/NĐ-CP20/10/2022Quy định về định danh và xác thực điện tửTải về
47/2022/NĐ-CP01/9/2022Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tôTải về
49/2022/NĐ-CP12/9/2022Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CPTải về
04/2022/TT-NHNN 16/6/2022Quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoàiTải về
44/2022/NĐ-CP 29/6/2022Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sảnTải về
43/2022/NĐ-CP 24/6/2022Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạchTải về
42/2022/NĐ-CP 24/6/2022Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạngTải về
41/2022/NĐ-CP 20/6/2022Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hộiTải về
40/2022/NĐ-CP 20/6/2022Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà NẵngTải về
38/2022/NĐ-CP12/6/2022Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.Tải về
06/2022/QH1515/6/2022Luật thi đua khen thưởngTải về
06/2022/TT-BKHĐT10/05/2022hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.Tải về
31/2022/NĐ-CP20/05/2022về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.Tải về
24/2022/NĐ-CP06/04/2022sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.Tải về
23/2022/NĐ-CP05/04/2022Nghị định số 23/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệTải về
20/2022/NĐ-CP10/03/2022Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựngTải về
1/2022/TT-BNV 16/01/2022Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CPTải về
40/2021/TT-BGDĐT30/12/2021Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục.Tải về
36/2021/TT-BLĐTBXH 31/12/2021Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.Tải về
10/2022/NĐ-CP15/01/2022Nghị định số 10/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về lệ phí trước bạTải về
02/2022/NĐ-CP06/01/2022Nghị định số 02/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sảnTải về
23/2021/TT-NHNN15/02/2022Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoàiTải về
15/2021/TT-BXD10/02/2022Hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung.Tải về
120/2021/TT-BTC24/12/2021Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19Tải về
168/NQ-CP31/12/2021Về một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch covid-19Tải về
134/2021/NĐ-CP30/12/2021Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũngTải về
114/2021/NĐ-CP16/12/2021Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoàiTải về
34/2021/NĐ-CP29/03/2021Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà NẵngTải về
30/2021/NĐ-CP26/03/2021Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ởTải về
31/2021/NĐ-CP26/03/2021Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tưTải về
35/2021/NĐ-CP29/03/2021Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tưTải về
Phụ lục
28/2021/NĐ-CP26/03/2021Quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tưTải về
29/2021/NĐ-CP26/03/2021Quy định về trịnh tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tưTải về
09/2021/NĐ-CP9/02/2021Về quản lý vật liệu xây dựngTải về
06/2021/NĐ-CP26/01/2021Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
Tải về
10/2021/NĐ-CP9/02/2021Về quản lý chi phí đầu tư xây dựngTải về
55/2021/NĐ-CP24/05/2021Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trườngTải về
01/2021/NĐ-CP04/01/2021Về đăng ký doanh nghiệpTải về
86/TT-BTC08/10/2021Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phươngTải về
148/2020/NĐ-CP
08/02/2021Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đaiTải về
15/2021/NĐ-CP03/03/2021Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựngTải về
47/2021/NĐ-CP01/04/2021Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệpTải về
50/2021/NĐ-CP01/04/2021Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựngTải về
54/2021/NĐ-CP21/05/2021Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trườngTải về
03/2021/TT-NHNN02/04/2021Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19Tải về
03/2021/NĐ-CP01/03/2021Về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giớiTải về
12/2021/NĐ-CP01/05/2021Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giáTải về
49/2021/NĐ-CP01/04/2021Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hộiTải về
04/2021/TT-BTC01/03/2021Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.Tải về
159/2020/NĐ-CP31/12/2020Về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệpTải về
130/2020/NĐ-CP30/10/2020Nghị định về kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vịTải về
130/2020/NĐ-CP30/10/2020 Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vịTải về
126/2020/NĐ-CP19/10/2020Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuếTải về
64/2020/QH1418/6/2020Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tưTải về
59/2020/QH1417/06/2020Luật Doanh nghiệp 2020PL
61/2020/QH1417/6/2020Luật Đầu tưTải về
147/2020/NĐ-CP18/12/2020Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phươngTải về
123/2020/NĐ-CP19/10/2020Quy định về hóa đơn, chứng từTải về
38/2019/QH1413/06/2019Luật Quản lý thuếTải về
45/2019/QH1420/11/2019Bộ Luật Lao độngTải về
43/2019/QH1414/6/2019Luật Giáo dục 2019Tải về
59/2019/NĐ-CP01/07/2019Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũngTải về
36/2018/QH1420/11/2018Luật Phòng chống tham nhũngTải về
34/2018/QH1419/11/2018Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018Tải về
03/2011/QH1312/06/2018Luật Tố cáo 2018Tải về
174/2016/NĐ-CP30/12/2016Quy định chi tiết một số điều của Luật kế toánTải về
45/2013/QH 1329/11/2013Luật Đất đai 2013Tải về
17/2017/QH1420/11/2017Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụngTải về
45/2016/ TT-BLĐTBXH28/12/2016Ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phươngTải về
209/2015/TT-BTC28/12/2015Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phươngTải về
74/2014/QH1327/11/2014Luật giáo dục nghề nghiệp 2014Tải về
65/2014/QH1325/11/2014Luật Nhà ở 2014Tải về
83/2015/QH1325/6/2015Luật Ngân sách Nhà nước 2015Tải về
28/2014/TT-BTC25/02/2014Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phươngTải về
91/2015/QH1324/11/2015Bộ luật Dân sự 2015Tải về
88/2015/QH1320/11/2015Luật Kế toán 2015Tải về
08/2012/QH1318/6/2012Luật Giáo dục đại học 2012Tải về
47/2010/QH1216/6/2010Luật Các tổ chức tín dụng 2010Tải về
56/2010/QH1215/11/2010Luật Thanh tra 2010Tải về
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuĐính kèm
03/2023/QĐ-UBND10/02/2023Bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất tại Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng cho năm 2022 trên địa bàn thành phố Đà NẵngTải về
16/2022/QĐ-UBND30/8/2022sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số nội dung trong mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND thành phố Đà NẵngTải về
12/2022/QĐ-UBND24/6/2022Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024 ban hành kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 và Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 27/3/2021 của UBND thành phố Đà NẵngTải về
40/2021/QĐ-UBND21/12/2021Ban hành Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; Danh mục tài sản cố định đặc thù tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà NẵngTải về
1734/QĐ-UBND20/5/2021Quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà NẵngTải về
1568/QĐ-UBND07/5/2021danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025Tải về
636/TB-QĐTPT30/7/2018Thông báo về việc quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chíTải về
147/2020/NĐ-CP18/12/2020Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phươngTải về
86/TT-BTC08/10/2021Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phươngTải về
3180/QĐ-UBND09/10/2021ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Đà NẵngTải về
7977/QĐ-UBND9/10/2007Về việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà NẵngTải về
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuĐính kèm
73/QĐ-QĐTPT11/8/2022Quyết định ban hành quy chế quản lý hoạt dộng đầu tư xây dựng, mua sắm và quản lý tài sản của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà NẵngTải về
78/QĐ-QĐTPT19/10/2021Quyết định về quy định đánh giá xếp loại Người lao động tại QuỹTải về
3180/QĐ-UBND09/10/2021Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Đà NẵngTải về
112/QĐ-QĐTPT10/12/2021Thành lập lại Ban phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà NẵngTải về
33/QĐ-QĐTPT25/5/2021Quy trình thực hiện phòng, chống rửa tiền và phòng, chống tài trợ khủng bố của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà NẵngTải về
92/QĐ-QĐTPT15/10/2020Quyết định quy định về công tác Văn thư lưu trữ tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà NẵngTải về
87/QĐ-QĐTPT 16/10/2019V/v ban hành Hướng dẫn thủ tục, chứng từ để thanh toán các khoản chi phí ngoài lương tại QuỹTải về
29/QĐ-QĐTPT18/4/2019Quy định danh mục hồ sơ, trình tự cho vay đầu tư Tải về
73/QĐ-QĐTPT12/11/2018Quy định khuyến khích công tác xúc tiến dự án cho vay đầu tưTải về
25/QĐ-QĐTPT26/4/2018Ban hành Quy định quản lý, sử dụng hệ thống công nghệ thông tin tại QuỹTải về
1100/QĐ-QĐTPT 30/11/2017Bổ sung, sửa đổi một số nội dung tại Quyết định số 1163/QĐ-QĐTPT ngày 30/11/2016 về Quy trình thẩm định giá trị tài sản thế chấp tại Quỹ ĐTPT TPĐN Tải về
1035/QĐ-QĐTPT 8/11/2017Sửa đổi, bổ sung QĐ số 365/QĐ-QĐTPT ngày 24/4/2017 của Giám đốc Quỹ về việc ban hành Quy chế đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người lao động QuỹTải về
53/QĐHĐQL18/7/2017Ban hành Quy chế hoạt đọng của bộ máy điều hành Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà NẵngTải về
1180/QĐ-QĐTPT 27/12/2017Ban hành Quy định hồ sơ, trình tự thủ tục cho vay và giải ngân vốn vay tại Quỹ Tải về
1163/QĐ-QĐTPT30/11/2016Quy định thẩm định giá trị tài sản thế chấpTải về
47/QĐ-QĐTPT19/01/2016Quy chế xét công nhận sáng kiếnTải về
733/QĐ-QĐTPT22/7/2015Quy chế thực hiện dân chủTải về
1302/QĐ-QĐTPT11/12/2015Ban hành bộ tiêu chí kiểm tra hồ sơ của Tổ tiếp nhận hồ sơTải về
1133/QĐ-QĐTPT31/12/2014Quy chế chi tiêu nội bộTải về
647/QĐ-QĐTPT21/8/2014Quy chế quản lý, công tác văn thư lưu trữTải về
968/QĐ-QĐTPT24/11/2014Danh mục hồ sơ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp tại QuỹTải về
1137/QĐ-QĐTPT31/12/2014Ban hành bảng thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệuTải về
435/QĐTPT-VP8/8/2012SĐ, BS Quy chế tạm thời phân phối thu nhập tăng thêm theo tiền lương năm 2012Tải về
72/QĐ-QĐTPT26/02/2009Quy trình luân chuyển, lưu trữ và bảo quản chứng từTải về