Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuĐính kèm
147/2020/NĐ-CP18/12/2020Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phươngTải về
36/2018/QH1420/11/2018Luật Phòng chống tham nhũngTải về
45/2019/QH1420/11/2019Bộ Luật Lao độngTải về
64/2020/QH1418/6/2020Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tưTải về
61/2020/QH1417/6/2020Luật Đầu tưTải về
68/2014/QH1326/11/2014Luật Doanh nghiệp 2014Tải về
91/2015/QH1324/11/2015Bộ luật Dân sự 2015Tải về
47/2010/QH1216/6/2010Luật Các tổ chức tín dụng 2010Tải về
17/2017/QH1420/11/2017Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụngTải về
68/2014/QH26/11/2014Luật Doanh nghiệp 2014Tải về
67/2014/QH1326/11/2014Luật Đầu tư 2014Tải về
83/2015/QH1325/6/2015Luật Ngân sách Nhà nước 2015Tải về
45/2013/QH 1329/11/2013Luật Đất đai 2013Tải về
65/2014/QH1325/11/2014Luật Nhà ở 2014Tải về
43/2019/QH1414/6/2019Luật Giáo dục 2019Tải về
08/2012/QH1318/6/2012Luật Giáo dục đại học 2012Tải về
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuĐính kèm
126/2020/NĐ-CP19/10/2020Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuếTải về
130/2020/NĐ-CP30/10/2020Nghị định về kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vịTải về
138/2007/NĐ-CP28/8/2007Về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phươngTải về
37/2013/NĐ-CP22/04/2013Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương Tải về
42/2014/TT-BTC8/4/2014Ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phươngTải về
28/2014/TT-BTC25/02/2014Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phươngTải về
209/2015/TT-BTC28/12/2015Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phươngTải về
45/2016/ TT-BLĐTBXH28/12/2016Ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phươngTải về
7977/QĐ-UBND9/10/2007Về việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà NẵngTải về
7498/QĐ-UBND21/10/2014V/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà NẵngTải về
8853/QĐ-UBND23/12/2016SĐ, BS 1 số điều tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 7498/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND thành phốTải về
5116/QĐ-UBND30/7/2014V/v lập danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của thành phố Đà NẵngTải về
4284/QĐ-UBND11/6/2015Quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà NẵngTải về
26/QĐ-HĐQL23/6/2015Quy định về lãi suất cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà NẵngTải về
32/QĐ-HĐQL18/6/2018V/v SĐ, BS 1 số điều của Quyết định số 26/QĐ-HĐQL ngày 23/6/2015 Quy định về lãi suất cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà NẵngTải về
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuĐính kèm
241/QĐ-QĐTPT 7/10/2008Quy chế bảo vệ bí mật nhà nướcTải về
72/QĐ-QĐTPT26/02/2009Quy trình luân chuyển, lưu trữ và bảo quản chứng từTải về
435/QĐTPT-VP8/8/2012SĐ, BS Quy chế tạm thời phân phối thu nhập tăng thêm theo tiền lương năm 2012Tải về
647/QĐ-QĐTPT21/8/2014Quy chế quản lý, công tác văn thư lưu trữTải về
968/QĐ-QĐTPT24/11/2014Danh mục hồ sơ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp tại QuỹTải về
1133/QĐ-QĐTPT31/12/2014Quy chế chi tiêu nội bộTải về
1137/QĐ-QĐTPT31/12/2014Ban hành bảng thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệuTải về
33/QĐ-QĐTPT19/01/2015Quy trình thực hiện phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bốTải về
733/QĐ-QĐTPT22/7/2015Quy chế thực hiện dân chủTải về
1302/QĐ-QĐTPT11/12/2015Ban hành bộ tiêu chí kiểm tra hồ sơ của Tổ tiếp nhận hồ sơTải về
47/QĐ-QĐTPT19/01/2016Quy chế xét công nhận sáng kiếnTải về
1163/QĐ-QĐTPT30/11/2016Quy định thẩm định giá trị tài sản thế chấpTải về
365/QĐ-QĐTPT24/4/2017Quy chế đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người lao động QuỹTải về
1035/QĐ-QĐTPT 8/11/2017Sửa đổi, bổ sung QĐ số 365/QĐ-QĐTPT ngày 24/4/2017 của Giám đốc Quỹ về việc ban hành Quy chế đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người lao động QuỹTải về
1100/QĐ-QĐTPT 30/11/2017Bổ sung, sửa đổi một số nội dung tại Quyết định số 1163/QĐ-QĐTPT ngày 30/11/2016 về Quy trình thẩm định giá trị tài sản thế chấp tại Quỹ ĐTPT TPĐN Tải về
1180/QĐ-QĐTPT 27/12/2017Ban hành Quy định hồ sơ, trình tự thủ tục cho vay và giải ngân vốn vay tại Quỹ Tải về
25/QĐ-QĐTPT26/4/2018Ban hành Quy định quản lý, sử dụng hệ thống công nghệ thông tin tại QuỹTải về
73/QĐ-QĐTPT12/11/2018Quy định khuyến khích công tác xúc tiến dự án cho vay đầu tưTải về
29/QĐ-QĐTPT18/4/2019Quy định danh mục hồ sơ, trình tự cho vay đầu tư Tải về
55/QĐ-QĐTPT11/7/2019Thành lập lại Ban phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố Tải về
87/QĐ-QĐTPT 16/10/2019V/v ban hành Hướng dẫn thủ tục, chứng từ để thanh toán các khoản chi phí ngoài lương tại QuỹTải về