Đảng bộtin tứcTin tức

Tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Chỉ thị số 34-CT/TU của Thành Ủy Đà Nẵng

Thực hiện Kế hoạch số 113-KH/BTGTU ngày 11/4/2024 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương,…
DDIF
15/05/2024
Tin tứcTin tức

Áp dụng quy định mới về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Ngày 26/4/2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, có hiệu lực thi hành kể…
DDIF
04/05/2024
hoạt động cho vayLĩnh vực hoạt độngTin tức

Quỹ Đầu tư phát triển TP Đà Nẵng tài trợ vốn cho các dự án đầu tư của Công Ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng

Thực hiện Quyết định số số 2954/QĐ-BCT ngày 31/7/2017 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 cũng như định hướng quan trọng về phát triển lưới điện Đà Nẵng trong thời gian…
DDIF
04/05/2024