Tin tức

Đời đời ghi ơn những bà mẹ anh hùng

- Lần đầu tiên 300 Mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện cho gần 5.000 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống tề tựu tại thủ đô Hà Nội trong chương trình “Gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc năm 2020”. Thủ tướng Nguyễn Xuân…
DDIF
27/07/2020