Tin tức

Quỹ đầu tư khởi nghiệp tăng mạnh

Theo báo cáo của Ban điều hành đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 được công bố vào đầu tháng 6-2020, trong năm 2019, có 61 quỹ đầu tư trong và ngoài nước có hoạt động đầu tư vào…
DDIF
17/06/2020