Tin tức

Ưu đãi lãi suất để cứu doanh nghiệp

Ngành ngân hàng Đà Nẵng cho rằng cần phải có những ưu đãi trong lãi suất để cứu doanh nghiệp sau khi làn sóng Covid-19 lần 2 lắng xuống.  Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) VN chi nhánh Đà Nẵng, từ cuối tháng 7, tâm dịch Đà Nẵng bị phong…
DDIF
22/09/2020