Công đoànĐoàn thể

Cán bộ nữ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài Việt Nam 2021”

By 07/07/2022 No Comments

Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài Việt Nam 2021” của Công đoàn Viên chức thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 31/CĐVC ngày 25/02/2021 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và Tuần lễ Áo dài Việt Nam năm 2021”, cán bộ nữ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đã tích cực hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài Việt Nam năm 2021” nhằm lan tỏa vẻ đẹp áo dài nơi công tác, sinh sống và tôn vinh giá trị tà áo dài trong đời sống xã hội.

Ảnh: Hình ảnh áo dài cán bộ nữ Quỹ

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố có 29 cán bộ nữ, các chị rất tích cực trong công tác tham mưu, đề xuất, xử lý các công việc được giao, đã góp phần vào việc thực hiện hoàn thành kế hoạch hoạt động – kế hoạch tài chính hằng năm./.

Trương Duy Ngọc Thủy

 Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Quỹ