Đảng bộTin tứctin tức

Đảng bộ Quỹ Đầu tư phát triển TP Đà Nẵng tổ chức hoạt động kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu căn cứ cách mạng K20, quận Ngũ Hành Sơn

Nhằm tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023) theo Chương trình công tác trọng tâm năm 2023, Kế hoạch số 434-KH/ĐU ngày 13/3/2023 về tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2023 của Đảng ủy Quỹ…
DDIF
22/05/2023
Đảng bộTin tứctin tứcTuyên truyền

Đảng bộ Quỹ Đầu tư phát triển TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Thông tin thời sự lần thứ nhất năm 2023 và quán triệt, triển khai các Chương trình hành động của Thành ủy Đà Nẵng

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Đảng ủy Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, Công văn số 109-CV/BTGĐUK ngày 07/4/2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan TPĐN v/v Triển khai phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2023…
DDIF
17/05/2023
Đảng bộTin tứctin tức

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện chỉ thị số 23-CT/TU; chuyên đề năm 2023 “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đà Nẵng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng”

Thực hiện Nghị quyết số 431-NQ/ĐU ngày 06/01/2023 của Đảng ủy Quỹ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Chương trình số 432-CTr/ĐU ngày 13/02/2023 của Đảng ủy Quỹ về công tác trọng tâm năm 2023. Chiều ngày 23/02/2023, Đảng ủy Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng…
DDIF
24/02/2023