Đảng bộtin tứcTin tức

Đảng bộ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Thông tin thời sự lần thứ hai năm 2023

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Đảng bộ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, ngày 17/8/2023, Đảng ủy Quỹ đã tổ chức Hội nghị thông tin thời sự lần thứ hai năm 2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp…
DDIF
21/08/2023
Đảng bộTin tứctin tức

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Kế hoạch số 432-KH/ĐU ngày 24/02/2023 của Đảng ủy Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng về “sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quỹ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025” và Quy chế làm việc của Ban…
DDIF
30/06/2023
Đảng bộTin tứctin tức

Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố làm việc với Đảng ủy Quỹ Đầu tư phát triển thành phố

Thực hiện  Quyết định số 1955-QĐ/ĐUK ngày 02/6/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, kiểm tra đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng về việc lãnh đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế…
DDIF
29/06/2023