Đảng bộTin tứctin tứcTuyên truyền

Đảng bộ Quỹ Đầu tư phát triển TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Thông tin thời sự lần thứ nhất năm 2023 và quán triệt, triển khai các Chương trình hành động của Thành ủy Đà Nẵng

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Đảng ủy Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, Công văn số 109-CV/BTGĐUK ngày 07/4/2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan TPĐN v/v Triển khai phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2023…
DDIF
17/05/2023
Đảng bộTin tứctin tứcTuyên truyền

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu BCH trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện Kế hoạch số 124-KH/ĐUK ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố và Kế hoạch 427-KH/ĐU ngày 27/12/2022 của Đảng ủy Quỹ Đầu tư phát triển thành phố về Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện…
DDIF
30/12/2022