Công đoànĐoàn thểTin tứcTin tức

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Quỹ Đầu tư phát triển thành phố năm 2022

Thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP; Công văn số 105/CĐVC ngày…
DDIF
12/01/2023