Đoàn thanh niênTin tức

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐUK ngày 26/12/2022 của Đảng ủy Khối và Tọa đàm Thanh niên năm 2023

Ngày 22/3/2023, Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐUK ngày 26/12/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan TPĐN về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp…
DDIF
31/03/2023