hoạt động cho vayLĩnh vực hoạt độngTin tức

Chính sách mới về hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế – xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Ngày 15/12/2022, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 84/2022/NQ-HĐND về quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng…
DDIF
12/01/2023
Nghiệp vụ liên quanTin tức

Quỹ Đầu tư phát triển tham dự ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng lần thứ 5- SURF 2022

Ngày 25-11, Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo thành phố Đà Nẵng - SURF 2022 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo- làm chủ tương lai” và thông điệp “Đà Nẵng - thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”  khai mạc. Thứ trưởng Bộ Khoa học và…
DDIF
30/11/2022
Lĩnh vực hoạt độngNghiệp vụ liên quanTin tức

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, trong đó có sửa đổi các nội dung: Quy định về kết thúc thời hạn thực hiện thủ tục…
DDIF
07/11/2022