hoạt động cho vayLĩnh vực hoạt độngTin tức

Quỹ Đầu tư phát triển TP Đà Nẵng tài trợ vốn cho dự án đầu tư mới máy móc thiết bị của Công ty CP gạch men COSEVCO

Thực hiện Quyết định số 1469/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng năm 2030 và định hướng phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2030…
DDIF
24/08/2023
hoạt động cho vayLĩnh vực hoạt độngTin tức

Quỹ ĐTPT TPĐN tài trợ vốn cho 03 dự án đầu tư chuyên sâu ngành may đợt 01,03,04 năm 2022 của Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ

Thực hiện Quyết định số 1643/QĐ-TTg ngày 29/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ và định hướng Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 17/05/2023 của UBND thành phố về…
DDIF
31/07/2023
hoạt động cho vayLĩnh vực hoạt độngTin tức

Quyết định hỗ trợ lãi suất vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng theo Nghị quyết số 84/2022/NQ-HĐND

Ngày 15/12/202, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 84/2022/NQ-HĐND để thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các doanh nghiệp vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn thành…
DDIF
14/07/2023