hoạt động cho vayLĩnh vực hoạt độngTin tứcTin tức

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát triển và góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương

Trải qua 16 năm hoạt động, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đã và đang thực hiện hiệu quả chức năng cho vay và đầu tư; trở thành một trong những định chế tài chính quan trọng, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế -…
DDIF
09/10/2023
hoạt động cho vayLĩnh vực hoạt độngTin tứcTin tức

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro cho vay tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng

Với phương châm “Hợp tác đầu tư, đồng hành phát triển“, Quỹ Đầu tư phát triển Đà Nẵng đến nay thực hiện cho vay 189 dự án với tổng vốn ký kết hợp đồng tín dụng là 3.104 tỷ đồng, tổng số vốn đã giải ngân là 2.710 tỷ đồng.…
DDIF
09/10/2023