hoạt động cho vayLĩnh vực hoạt độngTin tức

Quỹ Đầu tư phát triển cho vay vốn để xây dựng Trạm xử lý nước thải KCN Liên Chiểu giai đoạn 2

Ngày 25/6/2024, Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định số 57/QĐ-HĐQL tài trợ vốn cho dự án Nhà máy xử lý nước thải KCN Liên Chiểu giai đoạn 2, công suất 2.000m³/ngày, đêm do Công ty cổ phần Đầu tư…
DDIF
28/06/2024
hoạt động cho vayLĩnh vực hoạt độngTin tức

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng cho vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế – xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Ngày 29 tháng 5 năm 2024, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Dược Danapha đã ký kết hợp đồng tín dụng để tài trợ vốn đầu tư dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển…
DDIF
06/06/2024
hoạt động cho vayLĩnh vực hoạt độngTin tức

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng tiếp tục tài trợ vốn cho doanh nghiệp phát triển công nghiệp hỗ trợ

Nhằm tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố mở rộng quy mô phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh theo Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022 – 2025…
DDIF
06/06/2024