hoạt động cho vayLĩnh vực hoạt độngTin tức

Phê duyệt hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết 60/2021/NQ-HĐND cho các doanh nghiệp vay vốn tại Quỹ

Sau hơn 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng để đầu…
DDIF
12/05/2023