Lĩnh vực hoạt độngNghiệp vụ liên quanTin tức

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Nghị định 136/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy

Ngày 10/05/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 50/2024/NĐ-CP quy định một số nội dung sửa đổi, bổ sung của: Nghị định 136/2020/NĐ-CP về biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và của Nghị định 83/2017/NĐ-CP về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy…
DDIF
22/05/2024