hoạt động cho vayLĩnh vực hoạt độngTin tức

Phát triển tín dụng bền vững và thích ứng trong tình hình mới tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng ra đời và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2007 đúng vào thời điểm Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007, đây là hành lang pháp lý duy nhất cho hệ thống các Quỹ đầu…
DDIF
07/10/2022
Lĩnh vực hoạt độngNghiệp vụ liên quanTin tức

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng bám sát thực hiện Kế hoạch phát triển trong thời gian đến

Qua sau 15 năm hoạt động, đến nay Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đã thực hiện khá tốt vai trò của một Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách do UBND thành lập, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát…
DDIF
05/10/2022
Lĩnh vực hoạt độngNghiệp vụ liên quanTin tức

Phát huy vai trò của Ban Kiểm soát trong hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương

Từ khi Nghị định 138/2007/NĐ-CP ra đời thì các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương (LDIF) đã bắt đầu có kim chỉ nam định hướng cho hoạt động của mình. Trong đó, hoạt động của các LDIF chủ yếu là hoạt động đầu tư, cho vay, huy động vốn.…
DDIF
05/10/2022