hoạt động cho vayLĩnh vực hoạt độngTin tức

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng cho vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế – xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Ngày 29 tháng 5 năm 2024, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Dược Danapha đã ký kết hợp đồng tín dụng để tài trợ vốn đầu tư dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển…
DDIF
06/06/2024
hoạt động cho vayLĩnh vực hoạt độngTin tức

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng tiếp tục tài trợ vốn cho doanh nghiệp phát triển công nghiệp hỗ trợ

Nhằm tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố mở rộng quy mô phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh theo Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022 – 2025…
DDIF
06/06/2024
Lĩnh vực hoạt độngNghiệp vụ liên quanTin tức

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Nghị định 136/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy

Ngày 10/05/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 50/2024/NĐ-CP quy định một số nội dung sửa đổi, bổ sung của: Nghị định 136/2020/NĐ-CP về biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và của Nghị định 83/2017/NĐ-CP về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy…
DDIF
22/05/2024
hoạt động cho vayLĩnh vực hoạt độngTin tức

Quỹ Đầu tư phát triển TP Đà Nẵng tài trợ vốn cho các dự án đầu tư của Công Ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng

Thực hiện Quyết định số số 2954/QĐ-BCT ngày 31/7/2017 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 cũng như định hướng quan trọng về phát triển lưới điện Đà Nẵng trong thời gian…
DDIF
04/05/2024