hoạt động cho vayLĩnh vực hoạt độngTin tức

Tiếp tục tài trợ vốn cho dự án đầu tư thiết bị phục vụ quản lý vận hành hệ thống điện chiếu sáng của thành phố

Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng là đơn vị quản lý vận hành và duy trì hệ thống điện chiếu sáng công cộng duy nhất của thành phố Đà Nẵng. Để đáp ứng yêu cầu về chiếu sáng công cộng trên toàn thành phố, đặc biệt…
DDIF
19/04/2024
hoạt động cho vayLĩnh vực hoạt độngTin tức

Quỹ Đầu tư phát triển TP Đà Nẵng đồng hành hỗ trợ vốn cho dự án đầu tư nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm

Thực hiện Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 2/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 trong đó định hướng phát triển lĩnh vực công nghiệp ưu tiên gồm Công nghiệp thực phẩm theo hướng sản xuất,…
DDIF
26/12/2023