CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ngày đăng tảiĐính kèm Nội dung công bố
07/6/2022Xem chi tiếtKế hoạch hoạt đông, kế hoạc tài chính của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng năm 2022
07/6/2022Xem chi tiếtBáo cáo tài chính của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng năm 2021
07/6/2022Xem chi tiếtBáo cáo tài chính hợp nhất của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng năm 2021
09/09/2022Xem chi tiếtBáo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2021