Đảng bộTin tứctin tức

Đại hội Chi bộ 3 Lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2025

By 05/09/2022 No Comments

Chi bộ là hạt nhân chính trị của Đảng, Chi bộ đóng vai trò quan trọng trong công tác xây dựng và phát triển đảng, Đại hội chi bộ là sự kiện trọng đại để đảng viên toàn chi bộ phát huy quyền và nhiệm vụ của người đảng viên, đóng góp xây dựng chi bộ, đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Được sự thống nhất và cho phép của Đảng ủy Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, ngày 31/8/2022, Chi bộ 3 tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2025, tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Vinh – Ủy viên BCH Đảng bộ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, các đồng chí trong BCH Đảng bộ, các đồng chí đại diện Ủy ban Kiểm tra, Bí thư Chi đoàn, Bí thư các Chi bộ 1, 2 và cùng toàn thể Đảng viên Chi bộ 3.

Ảnh: đ/c Nguyễn Đình Trung – Thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội Chi bộ 3, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo báo cáo Chính trị của Chi bộ 3, khóa II trình Đại hội Chi bộ 3, khóa III, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Quỹ, chi bộ bám sát nghị quyết, chỉ thị của Đảng đã chỉ đạo đảng viên, quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, người lao động thường xuyên được quan tâm chú trọng. Thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ theo Chỉ thị số 10-CT/TW; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, nội dung sinh hoạt chi bộ được chuẩn bị cụ thể, thiết thực gắn với tình hình, nhiệm vụ cơ quan. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Vì vậy, trong nhiệm kỳ, 100% đảng viên, người lao động luôn an tâm tư tưởng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm Quy chế hoạt động của cơ quan, chi bộ; phục tùng nghiêm kỷ luật trong Đảng; nói, viết và làm theo đúng Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm.

Ảnh: đ/c Đỗ Thị Hồng Thy – Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo Chính trị Đại hội Chi bộ 3, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đại hội nhất trí cao với kết qủa thực hiện nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và tham gia thảo luận, góp ý sôi nổi vào phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Ảnh: Đảng viên tham gia thảo luận tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội đồng chí Nguyễn Văn Vinh – Ủy viên BCH Đảng bộ Quỹ đánh giá cáo Báo cáo chính trị của Chi bộ 3 trình tại Đại hội và ý kiến đóng góp, thảo luận của đảng viên đối với các chỉ tiêu cho nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đồng chí cũng đề nghị Chi bộ rà soát nhiệm vụ tại kế hoạch 05 năm 2021-2025 của Quỹ để đưa vào chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng viên mạnh dạn phát biểu, góp ý kiến tại các buổi sinh hoạt chi bộ…

Ảnh: đ/c Nguyễn Văn Vinh – Ủy viên BCH Đảng bộ Quỹ phát biểu chỉ đạo đại hội

Đại hội đã bầu Cấp ủy Chi bộ gồm 03 đồng chí, đồng chí Nguyễn Đình Trung giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Đỗ Thị Hồng Thy giữ chức vụ Phó Bí thư  và đồng chí Trương Quốc Cường – Chi ủy viên Chi bộ. Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Chi bộ 3, nhiệm kỳ 2022 – 2025 và toàn thể đảng viên tán thành các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra.

Ảnh: đ/c Nguyễn Văn Vinh-UV BCH Đảng ủy Quỹ tặng hoa chúc mừng cấp ủy Chi bộ 3, nhiệm kỳ 2022 – 2025

 Qua 01 buổi làm việc, Đại hội đã thành công tốt đẹp, đại hội được tổ chức theo đúng quy trình hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Đồng chí Nguyễn Đình Trung – Bí thư Chi bộ phát biểu bế mạc đại hội và kêu gọi toàn thể đảng viên, người lao động với tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, không ngừng nổ lực, phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra, xây dựng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh.

Ảnh: Đảng viên Chi bộ 3 chụp hình với đại biểu dự đại hội

Võ Thị Hồng – Đảng viên Chi bộ 3