Đảng bộTin tứctin tức

Đảng bộ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Thông tin thời sự lần thứ hai năm 2023

By 21/08/2023 No Comments

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Đảng bộ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, ngày 17/8/2023, Đảng ủy Quỹ đã tổ chức Hội nghị thông tin thời sự lần thứ hai năm 2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Chấp hành Công đoàn, Chi đoàn thanh niên, toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc và viên chức, người lao động đang công tác tại Quỹ; báo cáo viên cho Hội nghị là đồng chí Thượng tá Nguyễn Hưng Lợi – Phó Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Đà Nẵng, Báo cáo viên Thành ủy.

(Quang cảnh Hội nghị thông tin thời sự lần thứ hai năm 2023)

Tại Hội nghị thông tin thời sự lần thứ hai năm 2023, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Quỹ đã được nghe đồng chí Thượng tá Nguyễn Hưng Lợi thông tin về tình hình thời sự trong nước và thế giới có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian gần đây; một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW ngày 20/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Hưng Lợi – Phó Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Đà Nẵng báo cáo tại Hội nghị

Qua Hội nghị, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Quỹ nhận thức rõ thêm chủ trương, đường lối của Đảng trước các vấn đề thời sự trong nước và thế giới diễn ra trong thời gian gần đây, các vấn đề cần lưu ý trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Quỹ phát biểu bế mạc Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tâm – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Quỹ đã yêu cầu các cấp ủy Chi bộ, đảng viên và người lao động Quỹ cần nhận thức rõ chủ trương, đường lối của Đảng trước các diễn biến tình hình thời sự trong nước và thế giới để làm định hướng tư tưởng, hành động trong công tác và cuộc sống; đồng thời thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước trong việc thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.

Đoàn Ngọc Vui