Đảng bộTin tứcTuyên truyền

Đảng bộ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2024

By 10/06/2024 No Comments

Thực hiện Công văn số 3858-CV/ĐUK ngày 05/01/2024 của Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng v/v Định hướng sinh hoạt chuyên đề năm 2024; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Kế hoạch số 443-KH/ĐU ngày 04/3/2024 của Đảng ủy Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng về tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2024,

Ngày 07/6/2024, Đảng ủy Quỹ tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2024 với chủ đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tại Đảng bộ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn, Chi đoàn thanh niên, toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc và viên chức, người lao động đang công tác tại Quỹ. Báo cáo viên cho Hội nghị là đồng chí Nguyễn Thanh Tâm – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Quỹ.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị sinh hoạt chuyên đề quý II/2024

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Thanh Tâm – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Quỹ, báo cáo viên Hội nghị đã truyền đạt đến cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Quỹ về các nội dung: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay tại Đảng bộ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng trong tình hình hiện nay.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm triển khai nội dung chuyên đề sinh hoạt

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Ngọc Vui – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Quỹ triển khai việc đẩy mạnh tuyên truyền thông tin tích cực; đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc liên quan đến Hội nghị Trung ương 9 và Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.

Ảnh:Đồng chí Đoàn Ngọc Vui triển khai nội dung tuyên truyền

Qua Hội nghị, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Quỹ nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Qua sinh hoạt chuyên đề làm cho mọi đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên do Điều lệ Đảng quy định; góp phần nâng cao trình độ lý luận, nhận thức của đảng viên./.

Đoàn Ngọc Vui – ĐUV, PGĐ Quỹ