Đảng bộTin tứcTuyên truyền

Đảng bộ Quỹ Đầu tư phát triển TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố

By 17/11/2023 No Comments

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng và Chương trình công tác năm 2023 của BCH Đảng bộ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng.

Ngày 16/11/2023, Đảng uỷ Quỹ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, Thành uỷ và UBND thành phố Đà Nẵng. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn, Chi đoàn thanh niên, toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc và viên chức, người lao động đang công tác tại Quỹ.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên Đảng uỷ đã quán triệt các văn bản mới của Trung ương, Thành uỷ và UBND thành phố đến cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Quỹ. Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Quỹ đã phổ biến, quán triệt các văn bản mới trong đó tập trung Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27-10-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay; Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Nghị định 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ và Công văn số 5858/UBND-SNV ngày 26/10/2023 của UBND thành phố về thực hiện quy định khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

 Hình ảnh: Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Quỹ báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Trần Lê Minh Tín – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Quỹ báo cáo các nội dung cơ bản của Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ theo Công văn số 4994/UBND-NC ngày 14/9/2023 của UBND TP; Công văn số 5046/UBND-TTTP ngày 18/9/2023 của UBND TP v/v thực hiện Kế hoạch số 160-KH/TU ngày 06/9/2023 của BTV TU về tuyên truyền Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị sơ kết 01 năm hoạt động của BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; Quy định số 7416-QĐ/TU ngày 19/6/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về quản lý đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đi nước ngoài và Công văn số 3315-CV/ĐUK ngày 23/8/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về quản lý đảng viên đi nước ngoài.

 Hình ảnh: Đồng chí Trần Lê Minh Tín – PBT Đảng ủy, Phó Giám đốc Quỹ báo cáo tại Hội nghị

Cũng trong chương trình Hội nghị, đồng chí Đoàn Ngọc Vui – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Quỹ đã quán triệt các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 31/7/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên trong việc sử dụng Internet, tham gia mạng xã hội và Công văn số 3559-CV/TU ngày 22/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 99-HD/BTGTWW của Ban Tuyên giáo Trung ương.

 Hình ảnh: Đồng chí Đoàn Ngọc Vui – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Quỹ báo cáo tại Hội nghị

Phát biểu Kết luận và bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tâm – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Quỹ đã yêu cầu các cấp ủy Chi bộ trực thuộc cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy và UBND thành phố tại sinh hoạt chi bộ thường kỳ; đồng thời, cần cụ thể hóa các nội dung có liên quan để triển khai thực hiện tại các chi bộ, phòng, ban, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2023 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Đoàn Ngọc Vui- Phó Giám đốc Quỹ