Đảng bộtin tứcTin tứcTuyên truyền

Đảng bộ Quỹ Đầu tư phát triển TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Thông tin thời sự lần thứ nhất năm 2023 và quán triệt, triển khai các Chương trình hành động của Thành ủy Đà Nẵng

By 17/05/2023 Tháng Năm 18th, 2023 No Comments

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Đảng ủy Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, Công văn số 109-CV/BTGĐUK ngày 07/4/2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan TPĐN v/v Triển khai phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2023 và Kế hoạch số 147-KH/ĐUK ngày 17/4/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố.

Ngày 10/5/2023, Đảng bộ Quỹ đã tổ chức Hội nghị thông tin thời sự lần thứ nhất năm 2023 và quán triệt, triển khai các Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng (khóa XIII) và các văn bản mới của Ban Thường vụ Thành ủy. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Chấp hành Công đoàn, Chi đoàn thanh niên, toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc và viên chức, người lao động đang công tác tại Quỹ. Đơn vị phối hợp công tác tuyên truyền về biển, đảo và báo cáo viên Hội nghị có Đồng chí Đại tá Lưu Thanh Chương, Phó Chủ nhiệm Chính trị; Đồng chí Trung tá Chu Quang Vinh, Trưởng ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị và các đồng chí cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị thông tin thời sự lần thứ nhất năm 2023

Tại Hội nghị thông tin thời sự lần thứ nhất năm 2023, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Quỹ đã được xem Bộ phim tài liệu dài 25 phút giới thiệu về vùng 3 Hải quân, mà Đà Nẵng là trung tâm của Vùng 3 Hải quân. Tiếp đó, đồng chí Trung tá Chu Quang Vinh, Trưởng Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân báo cáo với Hội nghị về thông tin tình hình thời sự về biển, đảo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết Trung ương 8 khoá XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và các chương trình của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI và Trung ương 8 khoá XII; đồng thời, thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế có liên quan trong thời gian qua.

Ảnh: Đồng chí Trung tá Chu Quang Vinh, Trưởng Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân báo cáo tại Hội nghị

Qua Hội nghị, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Quỹ nắm rõ thêm về tình hình biển Đông và hải đảo hiện nay, nhận thức rõ hơn các chủ trương, đường lối của Đảng ta về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam trong thời gian đến, về đường lối đối ngoại, ngoại giao “cây tre” của Việt Nam. Đồng thời, giữa hai đơn vị trong thời gian tới sẽ có sự kết nối, gắn kết tình quân – dân, cùng phối hợp với nhau trong công tác tuyên truyền về biển, đảo.

Ảnh: Hai đơn vị Đảng bộ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng và Vùng 3 Hải quân chụp ảnh lưu niệm sau Hội nghị

Tại Hội nghị quán triệt, triển khai các chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và các văn bản mới của Ban Thường vụ Thành ủy, Đồng chí Trần Lê Minh Tín – Phó Bí thư Đảng ủy Quỹ đã triển khai đến cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Quỹ

Ảnh: Đồng chí Trần Lê Minh Tín – Phó Bí thư Đảng ủy Quỹ triển khai các chương trình hành động của Thành ủy tại Hội nghị.

Các nội dung triển khai gồm: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ủa Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hàng Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hàng Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 22/3/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 22/3/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo công tác phòng, chống, kiểm soát tệ nạn và tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố; Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 27/3/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố; Triển khai các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Quỹ phát biểu Kết luận và bế mạc Hội nghị

Phát biểu Kết luận và bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tâm – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Quỹ đã yêu cầu các cấp ủy Chi bộ trực thuộc cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai các Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và các văn bản mới của Ban Thường vụ Thành ủy tại sinh hoạt chi bộ; đồng thời, cần cụ thể hóa các nội dung có liên quan để triển khai thực hiện tại các chi bộ, phòng, ban, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2023 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Đoàn Ngọc Vui – Phó Giám đốc Quỹ