I. Đối tượng, lĩnh vực cho vay

1. Đối tượng cho vay: Chủ đầu tư các dự án cho vay của Quỹ phải đảm bảo các điều kiện sau:

– Có dự án thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đã được UBND thành phố Đà Nẵng ban hành theo từng thời kỳ.

– Không là công ty con của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng.

– Chủ đầu tư là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật.

2. Lĩnh vực cho vay hiện hành: Theo Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 07/05/2021 về danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 – 2025 (tải về)

II. Điều kiện cho vay

– Chủ đầu tư thuộc đối tượng cho vay tại Quỹ

– Dự án vay vốn được Quỹ thẩm định, đánh giá là dự án có hiệu quả, chủ đầu tư có khả năng trả được nợ vay.

– Dự án vay vốn tuân thủ quy định của pháp luật đầu tư.

– Chủ đầu tư mua bảo hiểm tài sản tại một doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản bảo đảm tiền vay thuộc đối tượng bắt buộc mua bảo hiểm.

III. Giới hạn cho vay

– Giới hạn cho vay đối với một dự án tại thời điểm giải ngân không vượt quá 20% vốn chủ sở hữu của Quỹ được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm giải ngân vốn.

– Tổng mức dư nợ cho vay đối với một khách hàng của Quỹ không được vượt quá 25% vốn chủ sở hữu của Quỹ được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm giải ngân vốn.

– Đối với một dự án, trường hợp Quỹ vừa cho vay vừa đầu tư thì tổng giới hạn đầu tư và cho vay tại thời điểm giải ngân không vượt quá 30% vốn chủ sở hữu của Quỹ được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm giải ngân vốn.

– Đối với dự án sử dụng nguồn vốn của các nhà tài trợ quốc tế có quy định về giới hạn cho vay khác với quy định của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12 /2020 của Chính phủ thì thực hiện theo thỏa thuận đã ký kết với nhà tài trợ.

IV. Thẩm quyền phê duyệt cho vay

– Mức vốn cho vay đối vối một dự án đến 15% vốn chủ sở hữu của Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định

– Mức vốn cho vay đối với dự án trên 15% vốn chủ sở hữu của Quỹ do UBND thành phố quyết định.

lãi suất cho vay tại Quỹ: 

Lãi suất cho vay tại Quỹ áp dụng đối với dự án thuộc nhóm lĩnh vực ưu tiên, cụ thể:

NhómLãi suấtDự án thuộc danh mục đầu tư, cho vay của Quỹ
16,5%/nămCác dự án thuộc nhóm lĩnh vực đặc biệt ưu tiên
27%/nămCác dự án thuộc nhóm lĩnh vực ưu tiên
37,5%/nămCác dự án thuộc nhóm lĩnh vực khác theo định hướng phát triển kinh tế xã hội của thành phố
Bên cạnh đó, theo Nghị quyết số 84/2022/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND thành phố Đà Nẵng về việc quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế – xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong đó các tổ chức được xem xét hỗ trợ lãi suất là các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế tập thể trong nước vay vốn tại các tổ chức tài chính – tín dụng (bao gồm cả Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng).
Vui lòng liên hệ phòng Kế hoạch & NCPT số điện thoại: 0236.3888744 để biết thêm chi tiết

1.Trình tự hồ sơ cho vay đầu tư
a) Phòng Kế hoạch và NCPT có trách nhiệm xúc tiến tìm kiếm dự án, tư vấn, hướng dẫn chủ đầu tư cung cấp hồ sơ dự án và lập các thủ tục vay vốn theo quy định. Trên cơ sở tiếp nhận các hồ sơ của chủ đầu tư, thực hiện tra cứu thông tin tín dụng (CIC) để chuyển phòng Thẩm định tiến hành công tác thẩm định.
b) Thẩm định dự án và trình phê duyệt cho vay
– Phòng Thẩm định tiếp nhận toàn bộ hồ sơ dự án do phòng Kế hoạch và NCPT chuyển sang, thu thập chứng thư thẩm định giá tài sản bảo đảm (bản chính) và tiến hành công tác thẩm định theo quy định, trình phê duyệt Báo cáo kết quả thẩm định. Trên cơ sở kết quả thẩm định, lập thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt cho vay.
– Trường hợp việc xem xét cho vay dự án đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của Quỹ: Căn cứ Tờ trình của Giám đốc Quỹ, Hội đồng quản lý sẽ xem xét và quyết định cho vay.
– Trường hợp việc xem xét cho vay dự án đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố: Căn cứ Tờ trình của Giám đốc Quỹ, Hội đồng quản lý cho ý kiến thông qua để Quỹ trình UBND thành phố quyết định cho vay.
c) Giải ngân vốn vay
– Phòng Tín dụng tiếp nhận toàn bộ hồ sơ dự án và kết quả thẩm định, phê duyệt cho vay do phòng Thẩm định chuyển sang, thu thập các hồ sơ tài sản thế chấp được quy định là bản chính và lập các thủ tục ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm tiền vay và các thủ tục liên quan, hướng dẫn chủ đầu tư cung cấp hồ sơ giải ngân, thu thập giấy phép thi công của dự án (nếu có) và hồ sơ của tài sản thế chấp hình thành trong tương lai của dự án sau khi tài sản đã hình thành. Thực hiện kiểm tra hồ sơ giải ngân trình Lãnh đạo Quỹ phê duyệt.
– Phòng Tài chính – Kế toán tiếp nhận hồ sơ từ phòng Tín dụng chuyển sang, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp hồ sơ giải ngân, lập thủ tục chuyển tiền cho đơn vị.
2.Danh mục hồ sơ cho vay đầu tư
Danh mục hồ sơ cho vay đầu tư gồm:
– Giấy đề nghị vay vốn
– Hồ sơ pháp lý bên vay vốn
– Hồ sơ pháp lý dự án
– Hồ sơ tài chính
– Hồ sơ bảo đảm tiền vay
– Hồ sơ giải ngân vốn vay
Các biểu mẫu tham khảo gồm:
– Công văn vay vốn
– Nghị quyết của Đại HĐCĐ/HĐQT/HĐTV về việc vay vốn tại Quỹ
– Giấy Ủy quyền
– Giấy đề nghị giải ngân
Các nội dung về trình tự và danh mục hồ sơ cho vay đầu tư được quy định tại Quyết định số 29/QĐ-QĐTPT ngày 18/4/2019 của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng.

 

 

Trong thời gian qua, Quỹ đã tập trung cho vay các dự án thuộc lĩnh vực phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội của Thành phố như: Hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, giao thông; y tế, giáo dục; nhà ở; cải tạo cấp, thoát nước…Một số dự án tiêu biểu tại Quỹ như sau:

 

Nâng công suất trạm biến áp 110kV An Đồn

Ngầm hóa hệ thống điện tuyến phố chuyên doanh Lê Duẩn

Đầu tư trạm 220kV Ngũ Hành Sơn và Đường dây 220kV Đà Nẵng

Nâng công suất nhà máy nước Cầu Đỏ

Trường mầm non Nốt nhạc xanh

Trường đại học Đông Á cơ sở 2

Khu chung cư Đại Địa Bảo

Xây dựng kho dược phẩm GSP, giai đoạn 1

Hạ tầng kỹ thuật KDC Phước Lý mở rộng

Xây dựng nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã Ba Huế

Nhà máy chế biến thủy sản số 2

Di dời xí nghiệp Săm lốp ô tô từ Bắc Mỹ An vào KCN Liên Chiểu

Nhà máy sản xuất thiết bị cơ khí chính xác

Đầu tư mở rộng Cảng Tiên Sa, giai đoạn 2

Trung tâm Logistic Bình Vinh tại Khu công nghiệp Hòa Cầm