Xuất phát từ mô hình hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh (nay là Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh), tình hình thực tế của địa phương, Sở Tài chính đã xây dựng Đề án thành lập Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng.

Trên cơ sở Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND, kỳ họp thứ 8 của HĐND thành phố khóa VII nhiệm kỳ 2004-2009 về nhiệm vụ năm 2007, Công văn số 9369/BTC-TCNH  ngày 13/7/2007 của Bộ Tài chính về thẩm định Đề án Quỹ ĐTPT Đà Nẵng, Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương, ngày 9/10/2007 UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 7977/QĐ-UBND thành lập Quỹ đầu tư phát triển Đà Nẵng.

Từ tháng 01/2008 Quỹ Đầu tư phát triển Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động, Quỹ có tư cách pháp nhân, bộ máy hoạt động độc lập, có vốn điều lệ, bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng thương mại và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng là một tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động theo Điều lệ do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành trên nguyên tắc tự chủ về tài chính, bảo đảm an toàn và phát triển vốn, tự bù đắp chi phí.

– Tên giao dịch: Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng.
– Tên giao dịch quốc tế: Danang Development and Investment Fund , viết tắt: DDIF.
– Trụ sở: Số 18 Yên Bái, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
– Điện thoại: 0236.3.888.769       Fax : 0236.3.898.498
– E-mail: ddif@danang.gov.vn     Website: ddif.com.vn

I. Chức năng:

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng thực hiện chức năng cho vay và đầu tư trên địa bàn thành phố  theo quy định tại Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 09/10/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng

II. Phạm vi hoạt động

1. Huy động vốn trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ và pháp luật có liên quan.

2. Cho vay các dự án thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ

3. Đầu tư các dự án, đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ.

4. Uỷ thác cho vay, đầu tư; nhận uỷ thác quản lý các quỹ tài chính nhà nước tại địa phương, các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.

5. Thực hiện nghiệp vụ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo uỷ quyền của UBND cấp tỉnh

Vốn hoạt động là tổng số vốn chủ sở hữu và vốn huy động của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng

Theo quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP  về tổ chức và hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển địa phương, Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 09/10/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng thì tổ chức bộ máy của Quỹ gồm: Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát và bộ máy điều hành (Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và  các phòng nghiệp vụ).

Sơ đồ tổ chức bộ máy

 

I/ Hội đồng quản lý Quỹ:

1.Ông Hồ Kỳ Minh
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
Chủ tịch Hội đồng Quản lý
2. Ông Nguyễn Văn Phụng
Giám đốc Sở Tài chính
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý
3. Bà Trần Thị Thanh Tâm
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thành viên
4. Ông Võ Minh
Giám đốc Chi nhánh NH Nhà nước tại Đà Nẵng
Thành viên
5. Ông Nguyễn Thanh Tâm
Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng
Thành viên

II/ Ban Giám đốc Quỹ:

1. Ông Nguyễn Thanh Tâm
Giám đốc
Điện thoại : 0236.3.888.722
2. Ông Đoàn Ngọc Vui
Phó Giám đốc
Điện thoại : 0236.3.898.711
3. Ông Trần Lê Minh Tín
Phó Giám đốc
Điện thoại : 0236.3.888.826
4. Ông Nguyễn Văn Vinh
Phó Giám đốc
Điện thoại : 0236.3.888.711

III/ Ban Kiểm soát:

1. Bà Huỳnh Thị Mỹ Vân
Trưởng ban
Điện thoại : 0236.3.888.733
2. Các thành viên khác.

IV/ Các phòng nghiệp vụ:

1. Văn phòng
Chánh Văn phòng Ông Nguyễn Đình Trung
Điện thoại: 0236.3.888.769
2. Phòng KH & NCPT
Trưởng phòng Bà Phạm Thị Thu Linh
Điện thoại: 0236.3.888.744
3. Phòng Đầu tư & ủy thác
Trưởng phòng Bà Huỳnh Thị Thu Nhung
Điện thoại: 0236.3.888.714
4. Phòng Thẩm định
Trưởng phòng Ông Võ Trung Hiếu
Điện thoại: 0236.3.888.486
5. Phòng Tín dụng
Trưởng phòng Bà Đỗ Thị Hồng Thy
Điện thoại: 0236.3.888.766
6. Phòng Tài chính - kế toán
Kế toán trưởng Bà Huỳnh Thị Vân
Điện thoại: 0236.3.888.755

GHI NHẬN, ĐÁNH GIÁ

Quỹ là người tiên phong trong việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp với tầm nhìn đưa Thành phố trở thành một Thành phố khởi nghiệp. Ban lãnh đạo của Quỹ cũng đồng thời là thành viên chủ chốt trong Hội đồng thành viên của Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES) với định hướng hoạt động, truyền cảm hứng và hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp thành phố không chỉ bằng những kỹ năng chuyên môn của mình mà còn thông qua sự cam kết về thời gian, công sức vì một thế hệ doanh nghiệp mới của Đà Nẵng.

Ông Trần Vũ NguyênNguyên Giám đốc công ty TNHH Đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp Đà Nẵng

Từ năm 2010, Cơ quan phát triển Pháp (AFD) đã bắt đầu hợp tác với DDIF và cấp một hạn mức tín dụng là 13 triệu Euro dùng để tài trợ các dự án khác nhau, đặc biệt là các dự án chủ chốt có hỗ trợ tích cực cho hoạt động biến đổi khí hậu. Nhìn chung, các dự án trên đã mang lại lợi ích cho hơn 100 đối tượng thụ hưởng tại thành phố Đà Nẵng.

Bà Alix FrancoiseNguyên Trưởng dự án Phòng chính quyền địa phương và phát triển đô thị - AFD

Số vốn vay từ Quỹ chiếm khoảng 1/5 tổng vốn đầu tư của Công ty với lãi suất vay thấp hơn so với mặt bằng chung của ngân hàng, thời gian vay dài hạn. Với những ưu đãi này, nguồn vốn của Quỹ đã góp phần quan trọng vào mục tiêu của Công ty là không vay vốn ODA để phục vụ các công trình Quốc gia.

Ông Nguyễn Hữu SiaNguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng

Với thủ tục nhanh, gọn, đơn giản, lãi suất ưu đãi, thời gian vay có thể lên đến 10 năm... từ năm 2013 đến nay đã có 15 dự án được hai bên ký kết triển khai. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn về nguồn vốn, sự hợp tác hết sức tốt đẹp này góp phần quan trọng để nhiều công trình, dự án trọng điểm được triển khai và hoàn thành đúng tiến độ.

Ông Ngô Tấn CưNguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng