hoạt động cho vayLĩnh vực hoạt độngSự kiệnTin tức

Hỗ trợ lãi suất vay vốn 3%/năm theo Nghị quyết số 84/2022/NQ-HĐND

By 24/03/2023 No Comments

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc hỗ trợ các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế thực hiện đầu tư các dự án phát triển kinh tế – xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 84/2022/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế – xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể:

1. Đối tượng được hỗ trợ

Các tổ chức được hỗ trợ lãi suất là các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế tập thể được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã (gọi chung là chủ đầu tư) vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế – xã hội quan trọng thuộc lĩnh vực hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2. Các lĩnh vực đầu tư hỗ trợ lãi suất

Các dự án phát triển kinh tế – xã hội quan trọng có khả năng thu hồi vốn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thuộc các lĩnh vực sau:

– Lĩnh vực công nghệ thông tin: sản xuất linh kiện điện tử; sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính; sản xuất thiết bị truyền thông; lập trình các phần mềm nhúng; xây dựng kết cấu hạ tầng cố định hỗ trợ viễn thông và công nghệ thông tin, dữ liệu; xây dựng khu Công nghệ thông tin tập trung; xây dựng hạ tầng kỹ thuật cống, bể ngầm phục vụ ngầm hóa cáp thông tin….

– Lĩnh vực công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất vật liệu: các dự án sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển theo quy định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ và các dự án sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ mở rộng theo Nghị quyết của HĐND thành phố Đà Nẵng…

– Lĩnh vực nông nghiệp: sản xuất, phát triển giống cây trồng, giống vật nuôi, giống cây lâm nghiệp, giống thuỷ sản; đầu tư sản xuất tại các vùng, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và vùng chuyên canh tập trung, cụm sản xuất nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp, công nghiệp phục vụ nông nghiệp; đầu tư trang thiết bị, công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất cho các sản phẩm OCOP và xây dựng chuỗi giá trị cho sản phẩm OCOP…

– Lĩnh vực năng lượng, bảo vệ môi trường, xây dựng kết cấu hạ tầng: đầu tư hệ thống cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, khí thải trên địa bàn thành phố; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; hạ ngầm lưới điện trung, hạ thế trong khu đô thị và khu dân cư theo danh mục tuyến đường cụ thể do Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; đầu tư kết cấu hạ tầng và trang thiết bị thuộc lĩnh vực logistics, cảng biển, bến thủy nội địa…

– Lĩnh vực y tế, giáo dục và khác: nuôi trồng, thu hoạch và chế biến dược liệu; phát triển nguồn dược liệu và sản xuất thuốc từ dược liệu; án đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập ở các bậc học: giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp thuộc địa bàn ưu đãi xã hội hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng…

Chi tiết quy định tại Phụ lục của Nghị quyết số 84/2022/NQ-HĐND.

3. Điều kiện hỗ trợ lãi suất: Các chủ đầu tư có vay vốn bằng đồng Việt Nam tại các ngân hàng thương mại hoặc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng để thực hiện dự án (hợp đồng tín dụng được ký kết với các tổ chức cho vay kể từ 01/8/2018) và dự án có tổng vốn đầu tư từ 03 tỷ đồng trở lên trên địa bàn huyện Hòa Vang; dự án có tổng vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở lên đối với các khu vực khác.

Và một số điều kiện khác quy định tại Điều 3 của Nghị quyết số 84/2022/NQ-HĐNĐ.

4. Nguyên tắc hỗ trợ lãi suất

– Hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư dự án mới; dự án mở rộng, nâng cấp.

– Các dự án đã sử dụng vốn tín dụng ưu đãi, bảo lãnh tín dụng nhà nước hoặc đã được hưởng các ưu đãi về lãi vay khác theo quy định của nhà nước không thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị quyết này.

– Ngân sách không thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các dự án vay vốn trả một lần khi đến hạn.

Ngoài ra, ngân sách thành phố không hỗ trợ đối với phần lãi phát sinh do chủ đầu tư không hoàn trả lại vốn gốc đúng thời hạn của hợp đồng tín dụng và dự án thay đổi chủ đầu tư…

5. Hạn mức vốn vay được hỗ trợ lãi suất

– Mức lãi suất hỗ trợ bằng 3%/năm, nhưng không lớn hơn mức lãi suất vay vốn theo hợp đồng tín dụng đã ký của chủ đầu tư với tổ chức cho vay.

– Số tiền hỗ trợ lãi suất hàng năm của một dự án không quá 02 tỷ đồng/năm đối với 01 dự án

6. Thời gian hỗ trợ lãi suất: không quá 05 năm kể từ ngày giải ngân lần đầu và không vượt quá thời hạn vay vốn trong hạn của chủ đầu tư thể hiện trên hợp đồng tín dụng với các tổ chức cho vay. Lãi suất được hỗ trợ hằng năm.

7. Quy trình hỗ trợ lãi suất cho các dự án

– Chủ đầu tư nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính.

– Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ, viết phiếu biên nhận, chuyển phòng chuyên môn giải quyết.

– Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan để thẩm định trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

Đối với các dự án được Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng xem xét cho vay, trường hợp dự án thuộc đối tượng lĩnh vực được hỗ trợ lãi suất theo quy định của Nghị quyết số 84/2022/NQ-HĐNĐ thì chủ đầu tư có thể nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính để được xem xét. Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng sẵn sàng hỗ trợ các thông tin và thủ tục liên quan theo quy định để đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ xin xét duyệt hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết số 84/2022/NQ-HĐNĐ.

Trên đây là các thông tin quy định về hỗ trợ lãi suất đối vay vốn đầu tư các dự án phát triển kinh tế – xã hội quan trọng thuộc lĩnh vực hỗ trợ trên địa bàn thành phố.

Để tải toàn văn, vui lòng truy cập đường dẫn dưới đây: Nghị quyết số 84/2022/NQ-HĐNĐ, kèm phụ lục.

Phòng Kế hoạch và NCPT