hoạt động cho vayLĩnh vực hoạt độngTin tức

Hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp phục vụ chuyển đổi số tại Đà Nẵng

By 28/09/2023 No Comments

Nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án chuyển đổi số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 gắn với xây dựng thành phố Đà Nẵng thành thành phố thông minh, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt hỗ trợ tài chính dự án Đầu tư nâng cấp mở rộng hệ thống cung cấp dịch vụ phần mềm chữ ký số công cộng, truyền nhận, lưu trữ hóa đơn điện tử và các dịch vụ khác của Công ty Cổ phần Thương mại Visnam.

Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 24 tỷ đồng, trong đó Quỹ hỗ trợ tài chính với số tiền là 17,5 tỷ đồng để thực hiện đầu tư mua sắm hệ thống máy móc thiết bị, phần mềm để đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa cơ sở vật chất và mở rộng nâng cao chất lượng hệ thống cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng, truyền nhận, lưu giữ hóa đơn điện tử và các dịch vụ công nghệ thông tin trên địa bàn.

Hình minh họa quá trình chuyển đổi số

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần nâng cao hơn nữa năng lực đáp ứng giải pháp Công nghệ thông tin cho doanh nghiệp nhằm phát huy tối đa hiệu quả công việc trong các lĩnh vực về cung cấp chữ ký số, giải pháp hóa đơn điện tử, phần mềm bảo hiểm, cung cấp dịch vụ nhận, truyền và lưu giữ dữ liệu hóa đơn điện tử, giải pháp một cửa điện tử cho các cơ quan ban ngành. Công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên khắp cả nước đã và đang tạo ra cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Việc không ngừng đầu tư, nâng cao chất lượng nhằm tạo ra giá trị tăng thêm ngày càng nhiều cho sản phẩm dịch vụ là một bước đi vô cùng cần thiết nâng cao chỉ số cạnh tranh của Công ty, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm dữ liệu hàng đầu của ngành kinh tế số Việt Nam.

Diễm Trân – Tín dụng