HOẠT ĐỘNG ĐẢNG BỘ

Đảng bộTin tứcTuyên truyền

Góp phần nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Có thể nói phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là mục tiêu xuyên suốt trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Mục tiêu cuối cùng của các thế lực thù địch là tìm mọi thủ đoạn để xóa…
DDIF
23/08/2023
Đảng bộTin tứctin tức

Đảng bộ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Thông tin thời sự lần thứ hai năm 2023

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Đảng bộ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, ngày 17/8/2023, Đảng ủy Quỹ đã tổ chức Hội nghị thông tin thời sự lần thứ hai năm 2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp…
DDIF
21/08/2023
Đảng bộTin tứcTuyên truyền

Phát huy vai trò của Công đoàn Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên

“Công đoàn là tổ chức là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của…
DDIF
11/08/2023
Đảng bộTin tứctin tức

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Kế hoạch số 432-KH/ĐU ngày 24/02/2023 của Đảng ủy Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng về “sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quỹ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025” và Quy chế làm việc của Ban…
DDIF
30/06/2023
Đảng bộTin tứctin tức

Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố làm việc với Đảng ủy Quỹ Đầu tư phát triển thành phố

Thực hiện  Quyết định số 1955-QĐ/ĐUK ngày 02/6/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, kiểm tra đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng về việc lãnh đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế…
DDIF
29/06/2023
Đảng bộTin tứcTin tứcTuyên truyền

Một số kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng sau nữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng là một trong những Quỹ đầu tư phát triển địa phương được thành lập sớm và đi vào hoạt động ổn định, có hiệu quả trong cả nước. Định hướng phát triển của Quỹ giai đoạn năm 2020-2025 đã được UBND…
DDIF
14/06/2023
Đảng bộTin tứctin tức

Đảng bộ Quỹ Đầu tư phát triển TP Đà Nẵng tổ chức hoạt động kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu căn cứ cách mạng K20, quận Ngũ Hành Sơn

Nhằm tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023) theo Chương trình công tác trọng tâm năm 2023, Kế hoạch số 434-KH/ĐU ngày 13/3/2023 về tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2023 của Đảng ủy Quỹ…
DDIF
22/05/2023
Đảng bộTin tứctin tứcTuyên truyền

Đảng bộ Quỹ Đầu tư phát triển TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Thông tin thời sự lần thứ nhất năm 2023 và quán triệt, triển khai các Chương trình hành động của Thành ủy Đà Nẵng

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Đảng ủy Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, Công văn số 109-CV/BTGĐUK ngày 07/4/2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan TPĐN v/v Triển khai phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2023…
DDIF
17/05/2023