Đảng bộTuyên truyền

Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu lần thứ IX của Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố

By 24/06/2021 Tháng Bảy 7th, 2022 No Comments