Công đoànĐoàn thểTin tức

Khẳng định là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp đổi mới đất nước

By 28/07/2023 No Comments

Công đoàn Việt Nam, sơ khai là Công hội Ba Son và tiền thân là tổ chức Công hội đỏ Bắc Kỳ, được thành lập ngày 28-7-1929 tại số nhà 15, phố Hàng Nón, Hà Nội. Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ ra đời có ý nghĩa to lớn, đánh dấu sự lớn mạnh của phong trào công nhân và sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam.

94 năm qua, Công đoàn Việt Nam không ngừng lớn mạnh và trở thành lực lượng quan trọng trong tập hợp đoàn kết rộng rãi công nhân, viên chức, lao động đi đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. (Ảnh cổ động truyền thông)
94 năm qua, Công đoàn Việt Nam không ngừng lớn mạnh và trở thành lực lượng quan trọng trong tập hợp đoàn kết rộng rãi công nhân, viên chức, lao động đi đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. (Ảnh cổ động truyền thông)

Cuối năm 1924, đầu năm 1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), đồng chí Nguyễn Ái Quốc – lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam – người đặt cơ sở lý luận cho Công đoàn Việt Nam đã đề ra tôn chỉ mục đích hoạt động của Công hội, đào tạo hàng loạt cán bộ ưu tú trong tổ chức Thanh niên Cách mạng đồng chí hội mà nòng cốt là Cộng sản Đoàn. Cuối năm 1928, đầu năm 1929, nhiều tổ chức Công hội đỏ được thành lập ở các xí nghiệp và phát triển, dần dần được thống nhất thành Tổng Công hội đỏ cấp tỉnh, thành phố.

Ngày 28-7-1929, tại số nhà 15 phố Hàng Nón (Hà Nội), Đại hội thành lập Tổng Công hội đỏ miền Bắc khai mạc. Đại hội thông qua các nhiệm vụ đấu tranh và điều lệ tóm tắt, quyết định ra tờ báo Lao động và tạp chí Công hội đỏ, bầu ban chấp hành. Tiếp đó, các Tổng Công hội đỏ ở miền Trung, miền Nam, được thành lập. Từ năm 1930, Tổng Công hội đỏ đã được hoạt động khắp cả nước. Như một tất yếu của lịch sử, các tổ chức Công hội sơ khai ra đời; đặc biệt là tổ chức Công hội đỏ do người công nhân ưu tú Tôn Đức Thắng (sau này là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) sáng lập đã đáp ứng yêu cầu cấp thiết của phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam những thập niên đầu thế kỷ 20; tạo một bước ngoặt to lớn trong phong trào lịch sử đấu tranh của công nhân, đó là chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác, đã có những đóng góp quan trọng vào phong trào đấu tranh của công nhân thế giới. Bằng con đường “Vô sản hóa”, nhiều tổ chức Công hội đỏ được thành lập ở các xí nghiệp và phát triển, dần dần được thống nhất thành Tổng Công hội đỏ cấp tỉnh, thành phố…

Sự ra đời của Công đoàn cách mạng Việt Nam có ý nghĩa to lớn, đánh dấu sự lớn mạnh của phong trào công nhân và sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam. Khẳng định luận điểm nổi tiếng của Lênin đó là “Giai cấp công nhân ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng chỉ phát triển và chỉ có thể phát triển bằng con đường Công đoàn, bằng sự tác động qua lại giữa Công đoàn và Đảng của giai cấp công nhân, chứ không thể bằng con đường nào khác”.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam có nhiều tên gọi khác nhau để phù hợp với nhiệm vụ từng giai đoạn: Công hội đỏ (1929 – 1935); Công nhân cứu quốc (1941 – 1945); Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1946 – 1961); Tổng Công đoàn Việt Nam (1961 – 1988); Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1961 đến nay).

94 năm qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh; đã vận động, tập hợp đông đảo công nhân, viên chức, lao động dưới ngọn cờ cách mạng do Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo để có những đóng góp to lớn trong thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; tổ chức và vận động công nhân, viên chức, lao động hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trải qua 94 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đang có mặt trong tất cả các ngành, nghề, các thành phần kinh tế, thể hiện bản lĩnh và sự năng động sáng tạo trong lao động, luôn phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong sự nghiệp đổi mới, tổ chức Công đoàn là lực lượng quan trọng trong việc tập hợp đoàn kết rộng rãi công nhân, viên chức, lao động đi đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn là lực lượng hăng hái đi đầu trong công cuộc đổi mới, góp phần tạo nên những thành tựu bước đầu, nhưng rất quan trọng trong đời sống kinh tế – xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và duy trì phát triển sản xuất, quyết tâm đổi mới hoạt động, tiếp cận với hình thức tổ chức kinh tế mới, công nghệ mới hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới.

Có thể tự hào rằng, trong suốt chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, bằng quá trình hy sinh phấn đấu không mệt mỏi của nhiều thế hệ nối tiếp nhau, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã xây dựng được truyền thống vô cùng quý báu, đó là bản chất cách mạng, sự thống nhất về chính trị – tư tưởng và hành động, thực sự là sợi dây nối liền giữa Đảng với quần chúng công nhân, là nòng cốt trong mặt trận đoàn kết dân tộc Việt Nam. Lịch sử cũng đã chứng minh, Công đoàn Việt Nam là tổ chức duy nhất, có đủ bản lĩnh và năng lực đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động. Nhiều thế hệ cán bộ, đoàn viên, người lao động đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, góp phần viết nên trang sử hào hùng dựng nước, giữ nước của dân tộc, của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng và nhân dân.

Cùng với lịch sử phát triển của Công đoàn Việt Nam, trong những năm, qua dưới sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thành ủy Đà Nẵng, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng đã không ngừng lớn mạnh khi phối hợp với chính quyền chuyên môn cùng cấp, người sử dụng lao động thường xuyên phát động các hoạt động phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; tham gia xây dựng và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động; thường xuyên nắm tình hình đời sống, việc làm, diễn biến tâm tư tình cảm của đoàn viên, người lao động để kịp thời động viên, hỗ trợ.

Cùng với các hoạt động đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn thành phố còn có nhiều hoạt động sôi nổi chăm lo cho đoàn viên và người lao động, thông qua các hoạt động như: Tết sum vầy, ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), Tháng Công nhân, ngày Gia đình Việt Nam (28-6)…Qua đó, giúp người lao động ngày càng gắn bó hơn với tổ chức Công đoàn, ra sức thi đua lao động, sản xuất, góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

SONG PHƯƠNG – theo báo Đà Nẵng online

https://baodanang.vn/channel/5399/202307/khang-dinh-la-luc-luong-di-dau-trong-su-nghiep-doi-moi-dat-nuoc-3951244/