Đảng bộtin tứcTin tứcTin tức

Nỗ lực thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm

By 01/08/2022 No Comments

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là hai nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm trong năm nay của ngành Tuyên giáo thành phố.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022, Chi bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy tham quan và tặng Nhà trưng bày Hoàng Sa bản đồ “Đảo Hoàng Sa”, xuất bản năm 1955 tại Paris (Pháp) nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về lịch sử, truyền thống đấu tranh, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Ảnh: HOÀNG HÂN
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022, Chi bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy tham quan và tặng Nhà trưng bày Hoàng Sa bản đồ “Đảo Hoàng Sa”, xuất bản năm 1955 tại Paris (Pháp) nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về lịch sử, truyền thống đấu tranh, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Ảnh: HOÀNG HÂN

Gương mẫu làm theo Bác

Ông Trần Như Tiếp có thời gian làm Bí thư Chi bộ khu dân cư số 10, phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu) với 5 nhiệm kỳ liên tục, dù năm nay ông vào tuổi 85. Xác định việc học tập và làm theo Bác, nêu gương của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, ông thường xuyên ghi chép, học hỏi những điều Bác dạy và sưu tầm những tài liệu, tư liệu về Bác. Ông dự kiến gửi những tư liệu này cho tủ sách của Đảng ủy phường để góp phần giáo dục thế hệ trẻ.

Thời điểm thành phố cao điểm chống dịch năm 2021, ông Tiếp cùng đảng viên trong chi bộ, ban điều hành tổ dân phố không quản ngại khó khăn, đến từng nhà tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời cung cấp, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho nhân dân, huy động hệ thống chính trị ở khu dân cư đoàn kết, chung sức vượt qua khó khăn, dịch bệnh. Sự cố gắng của ông và các đảng viên trong Chi bộ khu dân cư số 10 trong thời điểm chống dịch đã được đền đáp bằng sự tin tưởng, đoàn kết, đồng lòng của người dân. Ông Tiếp cho rằng, sự đoàn kết là động lực để cơ sở Đảng, tổ dân phố tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Nói đến sự cống hiến của Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh Hòa Phú 1A Trương Thị Kim Anh (64 tuổi), phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu), ai cũng thán phục bởi tinh thần vì cộng đồng của người thương binh này. Bà Kim Anh cho rằng, việc học tập và làm theo Bác là những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày. Thời gian qua, bà vận động hội viên xây dựng quỹ hội, quỹ đồng đội và hỗ trợ vốn cho các cựu chiến binh phát triển kinh tế. Bà còn tham gia giáo dục, giúp đỡ các em thanh-thiếu niên lầm lỡ, giúp các em hướng thiện. Sau đó bà hỗ trợ kinh phí và giới thiệu cho các em học nghề, có việc làm ổn định.
Ông Trần Như Tiếp và bà Trương Thị Kim Anh là hai trong số hàng trăm đảng viên tuổi cao trên địa bàn thành phố thể hiện tinh thần nhiệt huyết trong công việc hằng ngày, nhất là gương mẫu trong học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực ở khu dân cư. Điều này góp phần để việc học tập và làm theo Bác ngày càng có sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

Góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

Ngày 16-2-2022, Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành Hướng dẫn số 44-HD/BTGTU về “Hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Qua đó, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã chỉ đạo, giám sát, theo dõi chặt chẽ; các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đều khắp, tạo nên các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác; ý thức cảnh giác, đấu tranh trước những luận điệu sai trái, thù địch; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cơ quan, địa phương, đơn vị từ thành phố đến cơ sở tập trung tổ chức các hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Trong đó, đưa nội dung được nghiên cứu, học tập, quán triệt vào sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị… để thảo luận, kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện. Phát huy tinh thần nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, gia đình mình, đơn vị mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh… Đây cũng là cơ sở để đánh giá, xem xét, quy hoạch cán bộ cho thời gian tới.

Trong đó, một số cấp ủy như Quận ủy Hải Châu chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình với chủ đề “tự soi, tự sửa”; Huyện ủy Hòa Vang tổ chức đợt kiểm điểm “tự soi, tự sửa” nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Bác (19-5) ở 278 tổ chức cơ sở Đảng và gần 4.500 cá nhân tiến hành “tự soi, tự sửa”, nhận diện đánh giá mức độ khắc phục biểu hiện, đề ra giải pháp để khắc phục.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương, đơn vị tổ chức tọa tàm, thi tìm hiểu về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với việc học tập chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Một số cấp ủy tập trung sinh hoạt thời sự chuyên đề, mời báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề. Một số đảng bộ và chi bộ cơ sở học tập quán triệt thông qua các cuộc họp cấp ủy, các buổi sinh hoạt chi bộ, cuộc họp các đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Xuân Hiếu cho biết, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức sinh hoạt chính trị được các cấp ủy Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội từ thành phố đến cơ sở thực hiện nghiêm túc. Nhiều đơn vị lồng ghép việc tổ chức kiểm điểm, tự phê bình, “tự soi, tự sửa” thành nội dung sinh hoạt chi bộ chuyên đề có chất lượng, tạo được bước chuyển biến mới trong nhận thức cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Từng cán bộ, đảng viên trên cương vị chức trách của mình thông qua đợt sinh hoạt chính trị đã nghiêm túc “tự soi” để xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, với tinh thần quyết tâm “tự sửa” trong thời gian đến. Phần lớn các địa phương, đơn vị tổ chức phê bình và tự phê bình có các nội dung sát với thực tế và vị trí công tác của từng đảng viên.

“Qua đợt sinh hoạt, giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn nữa về yêu cầu của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch hiện nay; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, tạo nên sự thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn xã hội, tạo ra động lực mới “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi những mục tiêu chiến lược mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII đề ra”, ông Hiếu nhấn mạnh.

HOÀNG NHUNG- Theo Báo Đà Nẵng

https://baodanang.vn/channel/5399/202208/92-nam-ngay-truyen-thong-nganh-tuyen-giao-cua-dang-1-8-1930-1-8-2022-no-luc-thuc-hien-hai-nhiem-vu-trong-tam-3918985/