hoạt động cho vayLĩnh vực hoạt độngTin tức

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng tiếp tục tài trợ vốn cho doanh nghiệp phát triển công nghiệp hỗ trợ

By 06/06/2024 No Comments

Nhằm tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố mở rộng quy mô phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh theo Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022 – 2025 đã được UBND thành phố ban hành tại Quyết định số 1927/QĐ-UBND ngày 20/7/2022, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt và ký kết Hợp đồng tín dụng để cho vay đối với dự án đầu tư máy móc thiết bị gia công sản phẩm cơ khí của Công ty TNHH Trường Sáng.

Với quy mô đầu tư bổ sung 02 máy móc thiết bị phục vụ sản xuất gia công, chế tạo sản phẩm cơ khí với tổng mức đầu tư gần 4,5 tỷ đồng, Quỹ đã tài trợ số tiền 3,25 tỷ đồng chiếm khoảng 78% tổng mức đầu tư dự án và đến nay đã giải ngân đạt 100% hạn mức vay theo hợp đồng tín dụng đã ký kết.

Công ty TNHH Trường Sáng là một trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực gia công, cơ khí chế tạo có uy tín trên địa bàn thành phố. Công ty chuyên gia công cấu kiện kim loại, thép, các sản phẩm cơ khí chính xác, thiết kế, gia công chế tạo theo khuôn mẫu của khách hàng. Đặc biệt, Công ty là một trong số đơn vị thực hiện gia công, chế tạo một số linh kiện cho ngành công nghiệp ô tô như Ô tô Trường Hải.

ảnh: 02 máy móc thiết bị được đơn vị mới đầu tư từ nguồn vốn của Quỹ

Với nguồn vốn vay ưu đãi của Quỹ và thủ tục giải ngân vốn vay nhanh chóng kịp thời cho Dự án Đầu tư máy móc thiết bị gia công sản phẩm cơ khí của Công ty đã giúp Công ty mở rộng quy mô sản xuất, chủ động nắm bắt cơ hội của thị trường góp phần tăng sản lượng đầu ra và doanh thu hoạt động của Công ty trong năm 2024. Đồng thời, dự án hoàn thành sẽ góp phần vào sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố trong thời gian đến.

Võ Như Ánh – Tín dụng