hoạt động cho vayLĩnh vực hoạt độngTin tức

Quỹ Đầu tư phát triển TP Đà Nẵng tài trợ vốn cho dự án đầu tư mới máy móc thiết bị của Công ty CP gạch men COSEVCO

By 24/08/2023 No Comments

Thực hiện Quyết định số 1469/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng năm 2030 và định hướng phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 tại Quyết định 393/QĐ-TTg về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 ngày 18/3/2020.

Để duy trì phát triển, đẩy mạnh ngành công nghiệp sản xuất, Công ty cổ phần gạch men Cosevco có nhu cầu vay vốn đầu tư dự án Đầu tư hủ nghiền 40 tấn và máy in kỹ thuật để nâng công suất và đáp ứng công suất tối đa của Nhà máy lên 3.500.000 sản phẩm/năm. Dự án đầu tư mới nhằm góp phần thực hiện mục tiêu hiện đại hóa, đồng bộ hóa máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, đổi mới trang thiết bị hiện đại, tăng năng suất, giảm chi phí sản xuất, thay thế máy móc thiết bị cũ lỗi thời hết giá trị sử dụng.

Hình ảnh: Công ty CP Gạch Men Cosevco

Hình ảnh: Quang cảnh nhà máy của Công ty

Dự án thuộc ngành nghề sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và thuộc nhóm lĩnh vực đặc biệt ưu tiên (lãi suất 6,5%/năm) tại Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 7/5/2021 của UBND thành phố về ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Quỹ đã thống nhất phê duyệt cho vay để đầu tư dự án với mức vay 5.000 triệu đồng trong thời gian 05 năm, ân hạn 06 tháng theo Quyết định số 68/QĐ-HĐQL ngày 23/8/2023.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, nguồn vốn của Quỹ với mức lãi suất ưu đãi, ổn định giúp cho doanh nghiệp mạnh dạn và đẩy mạnh hơn trong đầu tư trang thiết bị nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Đồng thời, Dự án đi vào hoạt động sẽ mang lại nhiều hiệu quả tích cực cho xã hội, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và của Thành phố trong định hướng phát triển ngành sản xuất công nghiệp.

T.P.L – P. Kế hoạch & NCPT