Đảng bộTin tứcTuyên truyền

Tăng ‘đề kháng’ cho cán bộ, đảng viên

By 04/08/2023 No Comments

Hiện nay, nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức sử dụng ít nhất một tài khoản mạng xã hội để phục vụ cho công việc hay theo dõi thông tin, giải trí… Để định hướng cho cán bộ, đảng viên khi tham gia các mạng xã hội, các cấp ủy, tổ chức Đảng thường xuyên quán triệt, tuyên truyền các quy định của Đảng liên quan đến việc sử dụng internet, mạng xã hội, trong đó có Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW ngày 20-3-2023 về hướng dẫn thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW ngày 7-10-2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet và mạng xã hội; Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ban hành Công văn số 2846-CV/TU ngày 16-2-2023 chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW trên địa bàn toàn thành phố. Tại hội nghị tập huấn công tác của Ban Chỉ đạo 35 thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã triển khai Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW đến cán bộ chủ chốt, Ban Chỉ đạo 35 các cấp và cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 thành phố, góp phần đưa Quy định số 85-QĐ-TW đến với đời sống xã hội hiệu quả hơn.

Những nội dung chính của Quy định số 85-QĐ/TW, Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW nhằm mục tiêu nâng cao hơn nữa trách nhiệm, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong việc quản lý, thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên môi trường mạng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; xây dựng môi trường internet, mạng xã hội văn minh, lành mạnh, an toàn.

Qua đó, góp phần nâng cao sức “đề kháng” cho cán bộ, đảng viên trước âm mưu, thủ đoạn thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi đăng tải tin giả, thông tin sai sự thật, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; xây dựng chuẩn mực văn hóa, văn minh trong ứng xử, tranh luận, phản biện trên không gian mạng.

Theo số liệu thống kê mới nhất của cơ quan chức năng, đầu năm 2023, Việt Nam có 77,93 triệu người dùng internet, chiếm 79,1% tổng dân số. Ngoài ra, số lượng người dùng mạng xã hội cũng đạt con số 70 triệu, tương đương với 71% tổng dân số. Tổng số kết nối di động đang hoạt động là 161,6 triệu, tương đương với 164% tổng dân số. Internet, mạng xã hội phát triển và đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống của người dân.

Đặc biệt, trong 3 năm xảy ra dịch bệnh, mạng xã hội đóng vai trò quan trọng trong tuyên truyền, chỉ đạo chống dịch, nhất là ở các chi bộ cơ sở, khu dân cư. Qua mạng xã hội, nhiều cán bộ, đảng viên thường xuyên tham gia tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua ở địa phương. Đồng thời, chia sẻ những việc hay, việc tốt, những gương điển hình trên mọi lĩnh vực.

Việc Ban Chỉ đạo 35 thành phố tuyên truyền đến các chi bộ khu dân cư về cuộc thi viết chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nhận được sự hưởng ứng của nhiều đảng viên tham gia trong gần 3 năm qua. Nhiều đảng viên cho rằng, nếu nhiều người, đặc biệt là cán bộ, đảng viên tích cực chia sẻ những thông tin bổ ích, những con người hay, việc làm tốt cũng là một cách bảo vệ đất nước, văn hóa và con người Việt Nam. Như vậy, Quy định số 85 -QĐ/TW vừa ban hành sẽ nâng cao hơn nữa trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên. Từ đó, phát huy hơn nữa tính tiên phong, gương mẫu trong việc sử dụng mạng xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hiện nay, triển khai Quy định số 85-QĐ/TW, các địa phương, đơn vị đã quán triệt và ban hành các văn bản chỉ đạo, thống kê lập danh sách tài khoản mạng xã hội của tất cả đảng viên. Tuy nhiên đây mới là việc tổng hợp theo dõi và quản lý bước đầu.

Ông Lê Văn Hùng Vương, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hòa Vang cho biết, toàn huyện có hơn 5.000 đảng viên, nên việc thống kê khá mất thời gian, có thể xảy ra sai sót trong quá trình lập danh sách do không kiểm soát được việc kê khai tài khoản của đảng viên đúng và đủ chưa. Việc quản lý nhiều tài khoản khi không có phần mềm quản lý riêng để rà quét trên mạng xã hội thì cũng khó phát hiện, xử lý khi đảng viên vi phạm. Do đó yêu cầu hàng đầu là mỗi người phải tự giác và tự chịu trách nhiệm với khai báo của cá nhân.

Quận Hải Châu là địa phương có số lượng đảng viên lớn, lên đến hơn 12.500 người, phần lớn là đảng viên đang sinh hoạt tại khu dân cư, nên việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW được chia thành hai giai đoạn. Bà Hoàng Giang Yên Thủy, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Hải Châu cho biết, quận đã triển khai tuyên truyền Quy định 85-QĐ/TW bằng các văn bản cũng như tại các cuộc họp chi bộ. Do số lượng đảng viên đông nên từ đây đến cuối năm 2023, tất cả những đảng viên đương chức sẽ tiến hành kê khai số lượng tài khoản mạng xã hội đang sử dụng, sau đó mới tiến hành đến đảng viên đã về hưu.

Năm 2018, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới được ban hành, qua 5 năm đã thực sự đi vào cuộc sống. Các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị và đông đảo đảng viên, nhân dân hiểu rõ hơn luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chủ động hơn trong công tác tuyên truyền, phản bác.

Tuy nhiên, để tăng cường hơn nữa việc quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng internet, mạng xã hội; kịp thời phát hiện để chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm, Quy định số 85-QĐ/TW yêu cầu mỗi đảng viên phải luôn gương mẫu, chuẩn mực khi phát ngôn trên mạng xã hội; phải tìm hiểu, nắm rõ thông tin trước khi chia sẻ, đăng tải thông tin, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Quy định 85-QĐ/TW có 4 nội dung cơ bản mà các cấp ủy, tổ chức Đảng cần triển khai thực hiện, 6 nội dung cơ bản mỗi cán bộ, đảng viên cần chấp hành; 3 hành vi vi phạm Quy định 85-QĐ/TW mà cán bộ, đảng viên cần tránh và 5 không: “Không tin ngay, không vội đăng tải, không thêm bớt, không vội chia sẻ, không bị kích động và xúi giục” để mỗi cá nhân tự nhắc nhở mình trong việc tham gia mạng xã hội.

HOÀNG NHUNG – Theo báo Đà Nẵng online

https://baodanang.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/202308/tang-de-khang-cho-can-bo-dang-vien-3953607/