Tin tứcTin tức

Thay đổi phương thức xét duyệt đối tượng mua nhà ở xã hội

By 03/02/2023 No Comments

Ngày 2-2, Sở Xây dựng thông tin, UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 13-1-2023 về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 12-11-2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND bắt đầu có hiệu lực từ ngày 2-2-2023. Sở Xây dựng triển khai xét duyệt hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội theo quy định của Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 1-4-2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

HOÀNG HIỆP- Theo Báo Đà Nẵng online

https://baodanang.vn/channel/5399/202302/thay-doi-phuong-thuc-xet-duyet-doi-tuong-mua-nha-o-xa-hoi-3936671/