hoạt động cho vayLĩnh vực hoạt độngTin tức

Tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất từ nguồn vốn của quỹ đầu tư phát triển TP Đà Nẵng

By 06/06/2024 No Comments

Từ sự thành công 02 dự án đã được phê duyệt trước đây bằng nguồn vốn của Quỹ. Năm 2024, Công ty TNHH SX Keo dán vải nhám Bá Lộc tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất bằng việc đầu tư dự án Cải tiến dây chuyền máy móc lưu trữ, chiết xuất keo

Cụ thể: Công ty đầu tư mới 01 hệ thống Bồn chứa nguyên liệu gồm 06 Bồn chứa keo và Sàn công nghệ với tổng mức vốn vay hơn 4,6 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn đầu tư của Quỹ chiếm hơn 78% tổng mức đầu tư.

Dây chuyền sản xuất keo của Công ty TNHH Bá Lộc đầu tư năm 2023 bằng nguồn vốn của Quỹ

Theo quy định tại Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 07/05/2021 của UBND thành phố về việc ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ giai đoạn 2021-2025, dự án của công ty thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thuộc nhóm lĩnh vực đặc biệt ưu tiên và được hưởng lãi suất vay thấp hiện nay tại Quỹ.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, việc tiếp cận nguồn vốn của Quỹ với mức lãi suất ưu đãi, ổn định đã tạo điệu kiện cho doanh nghiệp mạnh dạn và đẩy mạnh hoạt động đầu tư, góp phần mang lại nhiều hiệu quả tích cực cho xã hội, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và của Thành phố trong định hướng phát triển ngành sản xuất công nghiệp, chế tạo và đặc biệt là công nghiệp hỗ trợ.

Công tác đầu tư lần này cũng là cơ hội để Công ty đồng bộ hệ thống máy móc theo hướng sản xuất tự động, ổn định lưu lượng tồn kho, nâng cao chất lượng, thời gian đóng gói nhanh,… Đồng thời, góp phần tăng công suất sản xuất các sản phẩm keo dán của công ty phù hợp với Giấy chứng nhận đầu tư được cấp.

Với kinh nghiệm hơn 18 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất keo dán với nhiều sản phẩm đa chủng loại. Các sản phẩm của công ty có khả năng cạnh tranh về giá và chất lượng so với các sản phẩm có mặt trên thị trường. Với đà phát triển như hiện nay, các sản phẩm mang thương hiệu “ABL” và  “Con chó đốm” của công ty sẽ là 01 thương hiệu uy tín về các sản phẩm keo dán trên thị trường hiện nay.

TDL – Phòng Kế hoạch & NCPT